י"ב תמוז, תשס"ד
01 יולי 2004
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

דו"ח מתודולוגי זה מתאר את המחקר שנעשה במסגרת הפרויקט "מדד מחירי דירות בבעלות פרטית" של

אגף מיקרו כלכלה. מטרת המחקר היא בניית מודל לחישוב שינויים במחירי דירות עבור העיר חיפה. שלבי המחקר כללו: בניית תוכנית העבודה, טיפול בקובץ נתונים, עריכת בדיקות מקדימות, פיתוח המודל

וניתוח ממצאים ראשוניים. נציין, כי עבודה זו נעשתה בתאום, סיוע ושיתוף פעולה עם מר דורון סייג מגף מחירים לצרכן.   {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}