ו' טבת, תשע"ב
01 ינואר 2012
 
כתבה טלי שלם כהן, תחום ריכוז התוצר והשימושים


 

 

בעבודה זו מתוארת שיטת חישוב אומדן ההוצאה לצריכת סמים בישראל – הוצאה שאין עליה כל רישום, שלא כלולה בסטטיסטיקה והיא חלק מ-N2 – יצור בלתי חוקי שמופיע בטבלה לעיל. 

בנוסף, יוצגו הפעילות הבינלאומית בנושא הכלכלה הלא מדווחת, רקע כללי על "שוק" הסמים בישראל, מקורות הנתונים וחסרונותיהם לצורך חישוב אומדן כספי להיקף שוק הסמים, אופן בניית האומדן והאומדן להוצאה לסמים לשנים 2002 ו-2005 וכן השוואה בינ"ל. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}