כ"ח סיון, תשס"ח
01 יולי 2008
 
כתבו לירון סיון-שרמן*, אברהם חולי**


 

 

מטרתה העיקרית של עבודה זאת היא להציג את "המדד למצוינות לאומית של מדינה דמוקרטית" שפותח על ידי ד"ר אברהם חולי, לנתחו ולבדוק האם ניתן לקבוע באמצעותו מהו הפוטנציאל של מדינה לשיפור איכות חיי תושביה ?

בחלק הבא של פרק זה יוצג ויוגדר נושא המצוינות הלאומית והחשיבה שהובילה לפיתוח המדד .

בפרק השני יוצגו המדד ותכונותיו וכן שיטות המדידה.

בפרק השלישי ,יוצגו תוצאות הפעלת המדד ולבסוף, בחלק הרביעי והאחרון ייערך סיכום והסקת מסקנות מהעבודה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}