כ"ז טבת, תשס"ג
01 ינואר 2003
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

מטרת העבודה היא להציע ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה להכין ולהוציא לאור מדי שנה לקט

חדש: "אינדיקטורים של מחקר, טכנולוגיה וחדשנות".

לקט זה יכלול מגוון רחב של אינדיקטורים, אשר יכסו שורה של נושאים כגון: מחקר ופיתוח,

מדע, טכנולוגיה, חדשנות, התפתחות ההון האנושי וצריכת מוצרי תקשורת בישראל לעומת

מדינות אחרות בהשוואה בינלאומית.

לקט זה יהיה מבוסס על אינדיקטורים מפרסומים דומים, אשר יוצאים לאור ע"י המחלקות

הסטטיסטיות של השוק האירופי European Commission)[1]) ושל ארגון ה-OECD[2].

ללקט מסוג זה חשיבות רבה, מכיוון שהוא נותן תמונה כוללת של ישראל, לעומת מדינות אחרות

המעידה על רמת החדשנות, הטכנולוגיה והמחקר במדינה. תמונה זו יכולה לסייע לקובעי

המדיניות לקבל החלטות בתחומים אלה, בהסתמך על המגמות שיוצגו בלקט.  

חשוב לציין כי האינדיקטורים שיוצגו בלקט יחושבו על סמך נתונים, שכבר נאספים במחלקות

השונות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אך יש צורך לבצע פעולות חישוב ושילוב כלשהן על

הנתונים הבסיסיים שנאספים, בכדי לקבל את האינדיקטור המוצע. לפיכך, הלשכה לא צריכה

לבצע סקר חדש או איסוף נתונים חדש ומסובך, שכולל הוצאה תקציבית כלכלית גבוהה, בכדי

לקבל את האינדיקטורים שמוצעים בלקט, אלא פשוט להשתמש בנתונים שהיא כבר אוספת

ולעבד אותם לטובת הצגת נקודות מבט שונות וחדשניות על המשק הישראלי, כפי שמבוצע

במדינות מפותחות ומתקדמות אחרות (ראה נספח א').

יתרון נוסף הוא שהלקט יוצג בפורמט דומה לזה של ה- European Commission, כלומר הגודל הפיזי

של הלקט יהיה קטן (אורכו כ-21 ס"מ ורוחבו כ-15 ס"מ), קל לעיון, נוח לנשיאה ולחלוקה

בכנסים, ישיבות וכדומה.  

מבנה העבודה יכלול פרק קצר של רקע תיאורטי, אשר בתוכו יאוזכרו מאמרים שנכתבו בתחום על

חשיבות איסוף הנתונים והפצת המידע בנושאים מחקר, טכנולוגיה וחדשנות. ולאחר מכן הפרק העיקרי שבעבודה, בו תוצג רשימת האינדיקטורים המוצעים לפרסום, הגדרת האינדיקטור,

חשיבותו, מה המידע שהוא מספק, כיצד ניתן לקבל או לחשב אותו (מחלקה \ גף בלשכה),וכן מתן

מספר דוגמאות ללקט החדש עם נתוני ישראל בהשוואה בינלאומית בצירוף לוח או גרף של נתוני

האינדיקטור וכן ניתוח אנליטי של התוצאות המתקבלות מהגרף.  

 


 

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}