ה' כסלו, תשע"ב
01 דצמבר 2011
 
כתבה תמר תומר פישמן
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

ישראל היא מהמדינות המובילות בעולם מבחינת בסיס הנתונים של תאונות הדרכים, תודות למסד הנתונים המבוסס על מגוון רחב מאוד של מקורות מידע.  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עם זאת, חותרת לשיפור מתמיד בבסיס הנתונים שברשותה.  לאור זאת,  מסמך זה בוחן התפתחויות בבסיסי נתוני תאונות דרכים בעולם וממליץ לאורן על הרחבת מסדי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הישראלית. 

בשנים האחרונות חלו התפתחויות בתחום ניהול וניטור תאונות הדרכים, שכוללות פיתוח מדדים חדשים ופעולות להרחבה ולהאחדה של מסדי הנתונים הקיימים.  השיטה המסורתית למדידת בטיחות בדרכים היא בחינת רמת הבטיחות בהתבסס על מספר הרוגים ביחס למדד חשיפה כל שהוא (כגון מספר נפשות או נסועה).   כיום המגמה היא לעסוק במגוון רחב יותר של מדדים לבחינת רמת הבטיחות ולפעול להאחדה של מתודולוגיות ושל הגדרות.  ארגון ה- OECD והאו"ם קוראים למדינות לאסוף בנוסף לנתונים על הרוגים ופצועים ונתוני חשיפה

(כגון נסועה) גם נתוני מדדי תפקוד בטיחותיים (כמו שיעור השימוש באמצעי ריסון), מדדי בטיחות ציי רכב ומדדי בטיחות תשתיות.    

לאור מגמות אלו, מומלץ לבצע סקרים נוספים וכן להרחיב את מסד הנתונים, באופן הבא: 

  • סקר היפגעות בתאונות דרכים – סקר זה יאפשר להבין טוב יותר את היקף התופעה של היפגעות בתאונות דרכים ואת מאפייניה.  סקר זה חשוב גם לאמידת מידת תת-הדיווח של המשטרה ולהבנת השוני במספר הפצועים בין נתוני הטראומה לבין נתוני המשטרה.  

  • סקר ניידות לאומי (National Travel Survey) - סקר זה יספק מידע על חשיפה של משתמשי דרך שונים (כגון: נהגים, הולכי רגל, רוכבי אופניים) ויאפשר להעריך את מידת הסיכון להיות מעורב בתאונות דרכים בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה (כגון, הולכי רגל ילדים וקשישים, רוכבי אופניים נהגים צעירים ונהגים מקצועיים).  

  • סקר נפגעי תאונות דרכים -  סקר זה יספק מגוון נתונים חשובים להערכת עלויות  תאונות דרכים ויאפשר ללמד על ההשלכות ארוכות הטווח של תאונות דרכים לבעיות הבריאותיות ולאיכות חיי נפגעי תאונות נכים.

  • סקר נכונות לשלם – סקר זה חשוב להערכת עלויות צער וכאב של נפגעי תאונות דרכים ובני משפחותיהם במסגרת חישוב עלויות תאונות דרכים.

  • איסוף נתונים בנושא ניהול טראומה (כגון, זמן תגובה לקריאת חירום, זמינות והרכב הצוות הרפואי).  

  • לכלול בפרסום "כלי רכב ממונעים" של הלמ"ס מידע נוסף לגבי רמת הבטיחות הפאסיבית של רכבים, כגון דירוג Euro NCAP.  

  • לבחון את האפשרות לדווח על הוצאות מוסדות המדינה על בטיחות בדרכים, כפי שהלמ"ס מדווח על הוצאות מדינה בתחומים אחרים (כמו חינוך ואיכות סביבה). 

     

הרחבת בסיס הנתונים הקיים בלמ"ס באופן המוצע תספק לקובעי מדיניות נתונים חיוניים לקביעת סדרי עדיפויות ומדיניות.  נתונים אלו רלוונטיים למגוון גופים ממשלתיים העוסקים בהיבטים השונים של תחום הבטיחות בדרכים, כגון: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד התשתיות, משרד הבריאות ומשרד האוצר.  נתונים אלו יהווה גם תשתית חשובה לביצוע מחקרים בתחומים, כגון: בטיחות בדרכים, כלכלה ובריאות הציבור.  יצוין, כי במסגרת ההמלצות נכללים סקרים ובסיס נתונים שכבר כיום ננקטות פעולות של גופים שונים להשיגם ושהיכולת לממש המלצות מסמך זה תלויה בקבלת מימון מהגופים הרלוונטיים ובנכונות הגופים השונים לשתף פעולה בהעברת המידע. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}