ט"ו תשרי, תשע"ג
01 אוקטובר 2012
 
כתבה מיכל סבח
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

מאגר ישראלים השוהים בחו"ל נוצר לשם הגדרת אוכלוסיה שאיננה שוהה בישראל לפרקי זמן של שנה או יותר. האוכלוסייה המוגדרת במאגר מחושבת מתוך האוכלוסייה הפעילה במרשם האוכלוסין. חישוב האוכלוסייה מתבסס על שילוב מרשם האוכלוסין עם קבצים מנהליים נוספים. אוכלוסיית השוהים בחו"ל מעל לשנה המופיעה במאגר הנה אוכלוסייה "ודאית ,"המודל המוגדר נבחן מול נתוני מספר סקרים ומפקד אוכלוסין ונמצא כמזהה בוודאות גדולה את אוכלוסיית השוהים מחוץ לישראל לפרקי זמן של שנה ויותר .המאגר משמש להגדרת האוכלוסיה הפעילה ע"פ הגדרות המפקד המשולב לאוכלוסייה נוכחת של תושבי ישראל.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}