י"ז סיון, תשנ"ט
01 יוני 1999
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 

עד דצמבר 1998, אמידת השינויים בערך הצריכה של כלל מצבת הדירות בבעלות (שירותי הדיור בבעלות) התבססה על מדידת השינויים במחירי הדירות שעברו בעלות. בעקבות המלצות של ועדת מומחים וקרן המטבע הבינלאומית, הוחלט בלמ"ס להשתמש בשיטת מדידה חדשה עבור הסעיף הנ"ל החל ממדד ינואר 1999. השיטה החדשה מבוססת על מדידת השינויים בשכר הדירה, כאשר שכר הדירה מבטא את עלות השימוש של הדירה הנמצאת בבעלות הדייר(גישה User Cost -).  

המטרה העיקרית של  תזכיר זה היא להציג ולהסביר בפירוט את שיטת החישוב החדשה ולאחר מכן,  לדון בבעיות הקיימות בישום השיטה ובדרכי שיפור הניתנות ליישום בעתיד. האמור כאן אינו מתיימר להקיף את הספרות בתחום או לסקור את הנעשה במדדי שירותי הדיור בבעלות בעולם[1].

 
 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}