ט' תמוז, תשס"ט
01 יולי 2009
 


 

 

בעקבות היישום ההדרגתי של מערכת החשבונות הלאומיים הבינלאומית SNA 1993 בארץ שהחל בסוף שנות ה- 90 השתנו והתרחבו החשבונות הלאומיים בצורה בולטת 1.  לאחרונה הסתיים עדכון נוסף של מערכת הבינלאומית לחשבונות הלאומיים והתפרסמה הגרסה הסופית לפני עריכה של מדריך SNA 2008.

להלן מוצג הרקע לעדכון האחרון של מערכת החשבונות הלאומיים הבינלאומיים והשפעתו הצפויה על החשבונות של ישראל. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}