י"ג אב, תשע"ב
01 אוגוסט 2012
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

סקר כוח אדם שנערך באופן שוטף מאז 1954 והוא סקר משקי הבית הוותיק ביותר והגדול ביותר שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסקר מספק את הצרכים של מוסדות המדינה, מוסדות מחקר, חברות עסקיות והציבור הרחב במידע עדכני ומפורט על היבטים שונים של כוח העבודה, כגון משלחי יד, מעמד בעבודה ושעות עבודה. בסקר נאספים גם נתונים על תכונות של האוכלוסייה מגיל 15 ומעלה, כגון השכלה ותנאי דיור.  

יחידת הדגימה בסקר הינה דירות. בסקר הרבעוני מדגם הדירות מחולק ל4- תתי מדגמים הנקראים פנלים. כל דירה נפקדת 4 פעמים: 2 חקירות ב2- רבעונים סמוכים, הפסקה של 2 רבעונים, ושוב פקידה ב2- רבעונים סמוכים. 

החקירה הראשונה והחקירה הרביעית נערכות בראיון פנים אל פנים והחקירה השנייה והשלישית נערכות בטלפון. משך הזמן בין החקירה הראשונה לאחרונה הוא 15 חודשים. מרחק זה עלול לגרום לשגיאות ו\או הטיות השבה של הנדגמים. בניית טיפולוגיה של שגיאות העשויות להיווצר בעקבות הקישור בין נתוני הפנלים לפי קבוצות משתנים שונות תשפר איכות הסקר. האפשרות להצביע על השגיאות השונות באמצעות קישור הנתונים בין החקירות של הפרט, כפי שנעשתה לראשונה בעבודה זו, תוביל לשינויים ושיפור בהדרכת סוקרים בשטח, שיפור ועדכון הביקורות הלוגיות ולהבנה טובה יותר של ממצאי הסקר.  

בנייר זה מוצגת סטטיסטיקה תיאורית של נתוני פנלים משנת 1995 עד שנת 2004, ולגבי סטטיסטיקה יישומיות, כגון: ענפי כלכלה, משלחי יד והמשיב לשאלון הנתונים הינם לשנים 1995 עד שנת 2007. אחד הממצאים העיקריים הוא שהשינוי בסמל הענף הכלכלי בין שני שלבי פקידה סמוכים של אותו פנל לא מהווה בהכרח שינוי אמיתי של הענף הכלכלי: מתוך %39.0 מקרים בהם היה שינוי בסמל הענף הכלכלי, רק          ב-%18.2 מהמקרים היה שינוי אמיתי. נמצא גם שלמשיב לשאלון אין השפעה על השינוי בענף הכלכלי. 

החל מחודש אפריל 2011, בסקר כוח אדם החודשי, כל דירה נפקדת 8 פעמים: 4 חקירות  ב4- חודשים סמוכים, הפסקה של 8 חודשים, ושוב פקידה ב4- חודשים סמוכים. המרחק בין החקירה הראשונה לאחרונה הוא 15 חודשים, כמו בסקר הרבעוני,  ומכאן שיש חשיבות רבה ביישום הממצאים בסקר כוח אדם חודשי. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}