כ"ג אלול, תשפ"א
31 אוגוסט 2021
1836

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

בפרסום שלהלן מובאים נתונים על מצבת כלי הרכב המנועיים בישראל בסוף שנת 2020. הנתונים שבפרסום זה, כמו בפרסומים השנתיים הקודמים בנושא, מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מתוך מרשם הרכב של רשות הרישוי שבמשרד התחבורה.

הפרסום כולל לוחות מפורטים של מצבת כלי הרכב המנועיים בישראל על מאפייניה השונים: סוג הרכב, התוצר, ארץ הייצור, שנת העלייה לכביש, מקום הרישום, סוג הבעלות, סוג דלק כולל הנעה היברידית, מספר העברות בעלות ומספר כלי הרכב שעברו בעלות בשנת 2020, וכן מידע על מאפייני כלי רכב פרטיים: אביזרי בטיחות, מספר כריות אוויר, דרגת זיהום, הספק, צבע וסוג תיבת הילוכים ועוד.

הפרסום כולל לוחות השוואתיים לשנים קודמות ולארצות נבחרות, וכן נתונים על כלי רכב גרורים ונתמכים, שאינם כלי רכב מנועיים.

פרסום זה, כקודמיו, כולל גם מידע על כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים. מידע מפורט לשנת 2020 יובא בפרסום 1844 שיפורסם בעתיד בהוצאת הלמ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים 2020: סיכומים כלליים.

כמו כן מופיעים בפרסום לוחות המפרטים ריכוזים ופליטות של מזהמי אוויר מתחבורה. כידוע, בעיית זיהום האוויר מתחבורה היא אחת הבעיות החמורות ביותר בסביבה עירונית.

תודתנו לאגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד התחבורה, שהעמיד לרשותנו את הקובץ המינהלי, וכן לאגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 0075-1057
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}