י"ב שבט, תשפ"ד
22 ינואר 2024
1920

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי באמצעות טופס פנייה מקוון או בטלפון 02-6592666


 

​בפרסום זה מובאים נתוני הכנסות מתוך סקר הוצאות משק הבית לשנת 2021. נתוני ההכנסות נאספים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן שוטף מאז 1965. מטרת הסקר היא לספק מידע על השינויים החלים בהכנסות מעבודה וממקורות אחרים של פרטים בני 15 ומעלה, עובדים ושאינם עובדים, ועל התפלגות ההכנסות במשק.

הפרסום מציג נתונים מעודכנים של הכנסות פרטים בני 15 ומעלה לפי מעמד בעבודה. הלוחות מוצגים בחתכים של מין ושל הכנסה ממוצעת וחציונית, ובפירוט לפי משלח יד, ענף כלכלי ומשתנים דמוגרפיים נוספים.

הצורך בפרסום בחתכים אלו נובע מניסיון מצטבר של מומחים וחוקרים בתחום ומפניות של גורמים המשתמשים בנתוני ההכנסות לקבלת פילוח של הכנסות מכל המקורות ברמה של פרט לצורך הבנה מעמיקה יותר של התפלגות ההכנסות של פרטים בני 15 ומעלה בישראל.

בתכנון הסקר ובביצועו השתתפו כמה יחידות בלמ"ס: עובדי אגף בכיר סקרים היו אמונים על איסוף הנתונים ממשקי הבית; עובדי אגף בכיר מתודולוגיה סטטיסטית קבעו את המדגמים ואת שיטות הניפוח; עובדי תחום צריכה וכספים ערכו, עיבדו וחישבו את הנתונים ובסיוע אגף הוצאה לאור הביאו אותם לפרסום.

החל משנת 2019 נתוני ההכנסה של הסקר משולבים עם נתונים מינהליים המשלימים את תמונת ההכנסות של משקי הבית.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

ISSN 2517-9195
{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}