נתונים על האוכלוסייה לפי מחוזות, נפות ואזורים טבעיים.
בישראל קיימים 6 מחוזות ו-15 נפות. במסגרת החלוקה הרשמית ל-15 נפות, נעשתה חלוקה מפורטת יותר של שטח המדינה לאזורים טבעיים. כל אזור טבעי הנו חלק מנפה אחת, ובכמה מקרים נפה שלמה.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

 מצגות

 

 

 מחקרים ופרסומים בנושא

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}

 עלוני סטטיסטיקל

 

 

 הודעות לתקשורת