אוכלוסייה

אוכלוסיית ישראל משתנה וגדלה כל העת, ונתונים עליה נדרשים לשם תכנון עירוני, קביעת מדיניות חברתית-כלכלית, קבלת החלטות מינהליות ועוד. בנושא זה מוצגים נתונים על התכונות הדמוגרפיות המרכזיות של האוכלוסייה: גידול האוכלוסייה ומקורותיו; הפיזור והצפיפות של האוכלוסייה; תחזיות אוכלוסייה; עלייה והגירה. כמו כן מובאים נתונים על המבנה של משקי הבית והמשפחות ועל מרכיבי השינוי העיקריים של המשפחה (נישואין, פריון, גירושין).

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

תמונת מצב חברתית-כלכלית של האוכלוסייה בגבול לבנון ובגבול רצועת עזה (סטטיסטיקל מס' 196)תמונת מצב חברתית-כלכלית של האוכלוסייה בגבול לבנון ובגבול רצועת עזה (סטטיסטיקל מס' 196)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/statistical-196.pdf13/03/2024 08:49:070646404כלכלית בגבול לבנון ובגבול רצוע ת עזה של האוכלוסייה תמונת מצב חברתית 2023 אוקטובר- ערב המלחמה 196 קלסטטיסטיבעלון זה מוצגת תמונת מצב חברתית-כלכלית של האוכלוסייה שהתגוררה נכון לתחילת pdf506https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf12/03/2024 22:00:00<img alt="" height="178" src="/he/PublishingImages/statistical/statistical-196.jpg" width="125" style="BORDER:0px solid;" />
מדדים להזדקנות מיטבית בישראל 2020 (סטטיסטי-קל מס' 192)מדדים להזדקנות מיטבית בישראל 2020 (סטטיסטי-קל מס' 192)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/statistical-192.pdf22/02/2023 14:30:5704553הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת לראשונה מדדים במסגרת הדוח מופק כחלק מיישום החלטת ממשלת ישראל מיולי בהתאם להחלטת הממשלה, דוח המדדים להזדקנות מיטבית יתפרסם אחת לשנתיים ויעודכן בהתאם pdf61https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf25/02/2023 22:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/statistical-192.jpg" width="140" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}