אוכלוסייה

אוכלוסיית ישראל משתנה וגדלה כל העת, ונתונים עליה נדרשים לשם תכנון עירוני, קביעת מדיניות חברתית-כלכלית, קבלת החלטות מינהליות ועוד. בנושא זה מוצגים נתונים על התכונות הדמוגרפיות המרכזיות של האוכלוסייה: גידול האוכלוסייה ומקורותיו; הפיזור והצפיפות של האוכלוסייה; תחזיות אוכלוסייה; עלייה והגירה. כמו כן מובאים נתונים על המבנה של משקי הבית והמשפחות ועל מרכיבי השינוי העיקריים של המשפחה (נישואין, פריון, גירושין).

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}