בטיחות בדרכים

המידע אודות תאונות דרכים עם נפגעים מתקבלים בלמ"ס ממשטרת ישראל.  למידע בנושא זה חשיבות רבה למקבלי ההחלטות ולמאבק בתאונות הדרכים. 

בנושא בטיחות בדרכים מובאים נתונים היסטוריים ועדכניים על תאונות דרכים (מועד ההתרחשות, סוג התאונה, סוג הדרך, מיקום התאונה, חומרת תאונה), על נפגעים בתאונות ובחומרת הפגיעה, על כלי הרכב המעורבים בהן ועל נהגים שנהגו בהם. הנתונים בנושא בטיחות בדרכים מאפשרים לנטר את מצב בטיחות האוכלוסייה ואת הגורמים המשפיעים עליו, ומסייעים בתכנון הבטיחות בדרכים ובקביעת המדיניות בתחום.

בישראל קיים חוק שלפיו חלה חובת דיווח למשטרה על תאונת דרכים עם נפגעים, ולכן מקור המידע העיקרי על תאונות דרכים הוא משטרת ישראל. מקורות נוספים הם נתונים מקבצים מינהליים של משרד התחבורה (מרשם כלי הרכב ומרשם הנהגים), נתוני נפגעים שאושפזו בבתי חולים ממכון גרטנר ועוד.

ההמלצה הבין-לאומית היא להשתמש במדד MAIS לצורך קביעת חומרת הפציעה בתאונות דרכים. בהתאם לכך, החל בנתוני 2013 חומרת הפציעה (ומכאן חומרת התאונה) נקבעת לפי שילוב של נתוני המשטרה עם נתוני בתי החולים (לפי מדד MAIS). 

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

תאונות דרכים עם נפגעים 1996-2010 (סטטיסטי-קל מס' 122)תאונות דרכים עם נפגעים 1996-2010 (סטטיסטי-קל מס' 122)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/acci_122h.pdf03/04/2012 10:22:4304089≤∞±∞≠±ππ∂ עם†נפגעים תאונות†דרכיםכללי הנתונים†בעלון†זה†כוללים†תאונות†דרכים†עם†נפגעים†שנחקרו†על†ידי†משטרת†ישראל†©תאונות†מסוג†ת¢ד®Æ†הנתונים ± †יוםª ©תאונות†מסוג†כללי†עם†נפגעים®Æ†בעמוד pdf29https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf29/02/2012 22:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/acci_122h.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}