בחינה כוללת של מגוון היבטים הקשורים לבריאות ולאורח החיים של האוכלוסייה בישראל. הנושא כולל שאלות העוסקות במגוון היבטים של אורח החיים ובהם: הערכת מצב הבריאות; תפקוד יומיומי; מוגבלות; הרגלי שינה; רפואה מונעת - בדיקות וחיסונים, משקל ודיאטה; תזונה והרגלי אכילה; פעילות גופנית; עישון; ביטוחי בריאות; חיפוש מידע בנושאי בריאות; עמדות בנושא זכויות במערכת הבריאות; ויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים כלכליים; בטחון תזונתי; תחושות ומצבים רגשיים .

​מטרות הנושא:מחולל לוחות קבלת מידע על מצב הבריאות ועל אורח החיים של האוכלוסייה בישראל; בחינת מודעות הציבור לאורח חיים בריא; בחינת הקשרים שבין אורח החיים למצב הבריאות, והקשרים שבין אורח החיים לרווחה סובייקטיבית; השוואת מצב הבריאות ואורח החיים בין קבוצות שונות באוכלוסייה; השוואה לסקר החברתי 2010 שעסק בבריאות ובאורח חיים ובחינת שינויים והתפתחויות שחלו מאז; השוואת מצב הבריאות והרגלי אורח החיים של האוכלוסייה בישראל למדינות אחרות ברחבי בעולם; הכנת בסיס נתונים לקובעי מדיניות במערכת הבריאות.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}