בריאות

​בריאות היא אחד הרכיבים החשובים באיכות החיים של אדם. ארגון הבריאות העולמי מגדיר אותה “כמצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מושלמת ולא רק כהיעדר מחלה”. סטטיסטיקה של בריאות כוללת נתונים עדכניים והיסטוריים על מצב הבריאות – ההוצאה הלאומית לבריאות, תוחלת חיים, תמותה ותחלואה, הערכה עצמית של בריאות, התנהגויות בריאות, משאבים פיזיים במערכת הבריאות, כוח אדם ותשתיות. הנתונים מאפשרים לנטר את מצב הבריאות של האוכלוסייה ואת הגורמים המשפיעים עליה ומסייעים בתכנון שירותי בריאות ובקביעת מדיניות בתחום הבריאות. הנתונים מתקבלים ממקורות שונים: רשות האוכלוסין, משרד הבריאות וסקרים​.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow


בשנת 2022 תוחלת החיים של גברים הייתה 80.7 

שנים, ושל נשים - 84.8 שנים

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}