מידע על היקף הגירושין בישראל ושיעורי גירושין לפי חתכים וכן מאפיינים דמוגרפיים של המתגרשים כגון מין וגיל.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

המשפחות בישראל 2017המשפחות בישראל 2017https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/משפחות בישראל 3.2.19 מונגש.pdf03/02/2019 10:31:2704217בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, התרחשו בעשורים אחרוניםה שינויים פיים-חברתיים דמוגר שרא אוהבי לשינויים פוסי בד כלוסייה. האו של המגורים כיםתהלי כמו דחיית הנישואין גיל וגיל הלידה pdf79https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf03/02/2019 22:00:00<img alt="המשפחות בישראל 2017" src="/he/PublishingImages/statistical/St_175.JPG" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}