דוח פני החברה של הלמ"ס הינו דוח חברתי שנתי המהווה את אחד מפרסומי הדגל של הלמ"ס ומקנה לקובעי המדיניות ולציבור הרחב תמונה רחבה על מצב החברה בישראל בהיבטים שונים.
נתוני הדוח משמשים את ועדות הכנסת השונות, מכוני מחקר, אוניברסיטאות, משרדי ממשלה ועוד.
הפרסום עוסק בתשעה תחומים נבחרים: מאפיינים דמוגרפיים, רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים, עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי, שירותי רווחה, חינוך והשכלה, בריאות, תחבורה ותאונות דרכים, פשיעה ומשפט וסביבה.
הדוח מלווה בלוחות, תרשימים ומפות וכן מוצגות בו תיבות אשר מאירות בהרחבה סוגיות מיוחדות על החברה הישראלית. ​

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}