דוח פני החברה של הלמ"ס הינו דוח חברתי שנתי המהווה את אחד מפרסומי הדגל של הלמ"ס ומקנה לקובעי המדיניות ולציבור הרחב תמונה רחבה על מצב החברה בישראל בהיבטים שונים.
נתוני הדוח משמשים את ועדות הכנסת השונות, מכוני מחקר, אוניברסיטאות, משרדי ממשלה ועוד.
הפרסום עוסק בתשעה תחומים נבחרים: מאפיינים דמוגרפיים, רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים, עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי, שירותי רווחה, חינוך והשכלה, בריאות, תחבורה ותאונות דרכים, פשיעה ומשפט וסביבה.
הדוח מלווה בלוחות, תרשימים ומפות וכן מוצגות בו תיבות אשר מאירות בהרחבה סוגיות מיוחדות על החברה הישראלית. ​

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

פערים בין יהודים לערבים 2021-2020 נתונים מתוך דוח פני החברה מס' 14פערים בין יהודים לערבים 2021-2020 נתונים מתוך דוח פני החברה מס' 14https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/statistical-195.pdf14/06/2023 07:10:380621404 y y y y על הדוח של הדוחות בסדרת עשר הארבעה הוא הנוכחי בישראל החברה פני וחד לסטטיסטיקה המרכזית לשכהה (הלמ"ס) המציגה היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל pdf229https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf18/06/2023 21:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/statist195_h.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
מגפת הקורונה בישראל תמונת מצב חברתית-כלכלית 2020 (סטטיסטי-קל מס' 190)מגפת הקורונה בישראל תמונת מצב חברתית-כלכלית 2020 (סטטיסטי-קל מס' 190)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/stat190.pdf31/03/2022 09:07:3003744 הדוח על רקע פרוץ (הלמ”ס) המציגה היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל. דוח פני החברה בישראל הנוכחי הוא השלושה עשר בסדרת הדוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2020 (ובחלק מהנושאים השנה pdf122https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf30/03/2022 21:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/statist190_h.jpg" width="109" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}