דיור

נושא הדיור נבחן בכמה היבטים: מאפייני רוכשי הדירות, אופן מימון הקנייה, עדיפויות וכוונות בנושאי דיור ועוד, לצורך תכנון וקביעת מדיניות.

נושא הדיור בסקר מתייחס לקניית דירה, אופן מימון הקנייה; כוונות לגבי קניית דירה; העדפת דירה בבעלות; מגורים בדיור מוגן לעת זקנה; מגורים בסביבת אוכלוסייה עם מוגבלות; העדפות לגבי סוג יישוב מגורים, אזור מגורים וסוג דירה.

מחולל לוחותמשפחתיות מערכת היחסים במשפחה מלווה בעזרה ובתמיכה בתחומים שונים, הן בין הורים לילדיהם והן בין בני זוג. הסקר מאפשר לאתר את התורמים, המסייעים ואת מקבלי התמיכה. לחלוקת התפקידים בבית בן בני הזוג, יש משמעות מבחינת השוויון בנטל, אך גם מבחינת הערך הכלכלי שלה.  הסקר אינו כולל אמידה של משך הפעילות או הערכה כספית שלה. נושא המשפחתיות בסקר מתייחס לעזרה להורה או מהורה שאינו גר עם הנדגם – עזרה מבחינה כלכלית, עזרה בסידורים, עזרה בשמירה על הילדים; פנייה לבני משפחה לצורך קבלת תמיכה בעניין אישי, מחלה, תחושת דיכאון, סיוע כספי; חלוקת תפקידים בין בני זוג – כביסה, תיקונים, טיפול בילדים, קניות, ניקיון הבית, בישול והכנת אוכל, טיפול בעניינים כספיים; הקדשת זמן לבן הזוג, לילדים, למשפחה המורחבת; קושי לתפקד במשפחה או בעבודה; גורמים חשובים בקשר זוגי; גיל רצוי להקמת משפחה, מספר ילדים רצוי; עמדות בנושא זוגיות, הורות, עבודה.    

עזרה לבן משפחה עם מוגבלות (ללא תמורה כספית)

הארכת תוחלת החיים מאפיינת חברות מפותחות מודרניות, אולם היא מלווה לעיתים קרובות במצבים בריאותיים או פיזיים אשר פוגעים באיכות החיים ודורשים עזרה מהסביבה הקרובה. על פי רוב, בני המשפחה נושאים בנטל הטיפול, הן כאשר מדובר בבן משפחה קשיש, והן כשמדובר בבן משפחה צעיר עם מוגבלות.

הנושא בסקר בוחן את יחס הקִרבה למקבל העזרה; ממה הוא סובל; משך הטיפול בשבוע (מספר שעות); פגיעה בעבודה עקב הטיפול; האם הטיפול מכביד.

נסיעות לחו"ל

האוכלוסייה אשר חוצה את גבולות המדינה מדי שנה הולכת וגדלה. הסקר נועד לבחון תופעה נרחבת זו ולמפות את ציבור הנוסעים, את מאפייני הנסיעה, מטרותיה וכד'.

הנושא בסקר כולל נסיעות לחו"ל בעבר; נסיעות בשנה האחרונה – תדירות, משך שהייה, מטרת הנסיעה; כוונה לעבור לגור בחו"ל; בעלות על דירה בחו"ל.


נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

משפחתיות בקרב בני 20 ומעלה 2019 ו-2009 (סטטיסטי-קל מס' 186)משפחתיות בקרב בני 20 ומעלה 2019 ו-2009 (סטטיסטי-קל מס' 186)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/stat186.pdf01/12/2021 10:44:5203741 186סטטיסטיקל ומעלה 20 משפחתיות בקרב בני נתונים מתוך הסקר החברתי 2009 ו- 2019 ומעלה בנושאי 20 משפחתיות כפי שנחקרו בסקר החברתי לצד הנתונים בעלון שלפניכם מוצגות עמדות של בני pdf44https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf04/12/2021 22:00:00<img alt="" height="199" src="/he/PublishingImages/statistical/statist186_h.jpg" width="139" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}