כנסים:

כנסים וימי עיון

ימי עיון:


·         שיטות ניטור


רביעי סטטיסטי:

המערכת הסטטיסטית הלאומית (מס"ל) כוללת את יצרני הסטטיסטיקה הרשמית בישראל.

מטרותיה למסד את שיתופי המידע, הידע והמשאבים הסטטיסטיים בין מוסדות המדינה, לעודד קבלת החלטות מונחות נתונים ולחזק את אמון הציבור בסטטיסטיקה הרשמית.

"רביעי סטטיסטי" היא תוכנית הדרכה המשלבת הרצאות מפי גורמים בלמ"ס ומפי שותפים במערכת הסטטיסטית הלאומית. 

מטרתה להפגיש בין יצרני הסטטיסטיקה בישראל ולהנגיש נושאים לקידום האוריינות הסטטיסטית. זאת כדי לעודד שימוש נכון בנתונים ולחזק את שיתופי הפעולה בין גופים ומשרדים ממשלתיים.

להלן הקלטות של המפגשים:

שנת 2023שנת 2022

דצמבר מנתונים למדיניות: מרשם אנשים עם מוגבלות כבסיס לקביעת מדיניות מותאמת לקידום ושיפור איכות חייהם ורווחתם

נובמבר - מנתונים למדיניות – מאפייני הפונים לנציבות תלונות הציבור, כבסיס לקבלת החלטות

יולי - מנתונים למדיניות – העצימות הדיגיטלית והטכנולוגית של מדינת ישראל

יוני - קבלת החלטות על סמך נתונים – תכנית החומש לחברה הערבית

אפריל - מנתונים למדיניות: קורבנות וניצולי שואה בין עבר לעתיד

ינוארמנתונים למדיניות: כיצד ניתן לשפר את העלייה והקליטה בישראל


שנת 2021

אוקטוברמנתונים למדיניות: כל הדרכים לבטיחות בדרכים

נובמברמנתונים למדיניות: כאן לומדים! על ההשכלה הגבוהה בישראל

יוליעבודאטה – הכוונת קריירה מבוססת נתונים

יונישינוי אקלים בישראל – מה אומרים הנתונים?

מאי - שנת הקורונה ומידת התמותה העודפת בישראל ובעולם

פברואר - סטטיסטיקה על ילדי זרים - ההשפעות והאתגרים

ינואר - המחקר והמדידה בעולם ביטחון הפנים


שנת 2020

נובמבר – תמונת מצב פיסקאלית בצל הקורונה

אוקטוברניהול מידע בזמן משבר – איך בנקים מרכזיים מחדשים ופועלים מהר בזמן אמת

ספטמברקריאה ביקורתית של נתונים סטטיסטיים – איך "לשקר" עם סטטיסטיקה