הנתונים מתבססים על סקר הוצאות משק הבית. בסקר נמדדות סך ההוצאות של משקי הבית על כל המוצרים והשירותים הקיימים במדינה, בעלות על מוצרים בני קיימה ונתוני דיור. כמו כן נמדדות  ההכנסות של משקי הבית מכל מקורות ההכנסה (עבודה, קצבאות ותמיכות, פנסיות והון). הסקר מספק מידע על השינויים החלים בהכנסות מעבודה ושלא מעבודה של משקי בית  וכן  מידע על הבדלי הכנסות בין קבוצות שונות באוכלוסייה. סקר הוצאות משק הבית הוא הבסיס למדידת סל מחירים לצרכן ולמדידת העוני וחלוקת הכנסות בישראל


בשל שינוי במערכות המחשוב, באופן חד פעמי נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2019 יהיו מוכנים להפצה ככל הנראה לקראת אמצע שנת 2022.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow

בשנת 2018 ההכנסה הכספית ברוטו של משקי הבית הייתה 21,063 ש"ח לחודש, וההכנסה הכספית נטו שלהם הייתה 17,276 ש"ח לחודש.


בשנת 2018 ההוצאה הכספית לתצרוכת של משקי בית הייתה 13,324 ש"ח לחודש.

ההוצאה לתצרוכת (כולל שירותי דיור) הייתה 16,475 ש"ח לחודש.
 

בשנת 2018 ההכנסה (ברוטו) של אישה עצמאית הייתה 55.9% מההכנסה (ברוטו) של גבר עצמאי, וההכנסה (ברוטו) של אישה שכירה הייתה 68.4% מההכנסה (ברוטו) של גבר שכיר.

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}