הנתונים מתבססים על סקר הוצאות משק הבית. בסקר נמדדות סך ההוצאות של משקי הבית על כל המוצרים והשירותים הקיימים במדינה, בעלות על מוצרים בני קיימה ונתוני דיור. כמו כן נמדדות  ההכנסות של משקי הבית מכל מקורות ההכנסה (עבודה, קצבאות ותמיכות, פנסיות והון). הסקר מספק מידע על השינויים החלים בהכנסות מעבודה ושלא מעבודה של משקי בית  וכן  מידע על הבדלי הכנסות בין קבוצות שונות באוכלוסייה. סקר הוצאות משק הבית הוא הבסיס למדידת סל מחירים לצרכן ולמדידת העוני וחלוקת הכנסות בישראל


בשל שינוי במערכות המחשוב, באופן חד פעמי נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2019 יהיו מוכנים להפצה ככל הנראה לקראת סוף שנת 2021. 

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow

הנתונים המעודכנים לשנת 2018:

הוצאה כספית ממוצעת למשק בית: 13,324 ₪

הכנסה כספית נטו למ"ב: 17,276 ₪

הכנסה חודשית ממוצעת לאישה: 8,546 ש"ח

שעתית: 55.7 ש"ח

הכנסה חודשית ממוצעת לגבר: 12,498 ש"ח

שעתית: 66.3 ש"ח

מדד אי שוויון: 0.355

אחוז מ"ב הגרים בדירות בבעלותם: 66.5%

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}