4.1 השלמת אישורים נדרשים וחתימת חוזה 

לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע המחקר יערך הסכם פרויקט המחקר (חוזה), על כל חוקר בצוות מחקר לחתום על ההסכם, הכולל התחייבויות לשמירת סודיות.

4.2 ביצוע תשלום

העבודה בחדר מחקר כרוכה בתשלום, התשלום מחולק ל-2 רכיבים:

1- עלות הכנת הקבצים למחקר- 1350 ₪ ליום עבודה.

2- עלות קבועה לשימוש בחדר מחקר- 5,000 ₪ לשנה.

החוקר יעביר תשלום לפני תחילת עבודתו בחדר מחקר.