מחולל לוחות


​הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע מעודכן על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל. הסקר החברתי מורכב משני חלקים עיקריים: גרעין קבוע, המכיל מספר רב של שאלות במגוון תחומי חיים, כגון: בריאות, דיור, תעסוקה, השכלה, מצב כלכלי, שימוש במחשב, דת ודתיות ועוד, וחלק מתחלף, המוקדש בכל שנה לנושא חדש אחד או שניים, הנחקרים בהרחבה.

 

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

מגפת הקורונה בישראל תמונת מצב חברתית-כלכלית 2020 (סטטיסטי-קל מס' 190)מגפת הקורונה בישראל תמונת מצב חברתית-כלכלית 2020 (סטטיסטי-קל מס' 190)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/stat190.pdf31/03/2022 09:07:3003744 הדוח על רקע פרוץ (הלמ”ס) המציגה היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל. דוח פני החברה בישראל הנוכחי הוא השלושה עשר בסדרת הדוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2020 (ובחלק מהנושאים השנה pdf205https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf30/03/2022 21:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/statist190_h.jpg" width="109" style="BORDER:0px solid;" />
משפחתיות בקרב בני 20 ומעלה 2019 ו-2009 (סטטיסטי-קל מס' 186)משפחתיות בקרב בני 20 ומעלה 2019 ו-2009 (סטטיסטי-קל מס' 186)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/stat186.pdf01/12/2021 10:44:5203741 186סטטיסטיקל ומעלה 20 משפחתיות בקרב בני נתונים מתוך הסקר החברתי 2009 ו- 2019 ומעלה בנושאי 20 משפחתיות כפי שנחקרו בסקר החברתי לצד הנתונים בעלון שלפניכם מוצגות עמדות של בני pdf92https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf04/12/2021 22:00:00<img alt="" height="199" src="/he/PublishingImages/statistical/statist186_h.jpg" width="139" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}