הנתונים על הפסקת היריון ועל האישורים להפסקת היריון שניתנו מטעם הוועדות להפסקת היריון מבוססים על טופסי פניות לוועדות המתקבלים בלמ"ס.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow

בשנת 2022 היו 15,890 פניות לוועדות להפסקת היריון

הפסקות היריון - נתונים נבחרים

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}