​המידע המוצג כולל נתונים פיזיים ונתונים כספיים של הרשויות המקומיות בנושאים: דמוגרפיה, חינוך, רווחה, תשתיות, תחבורה, בנייה, מים, דירוג הרשויות לפי מדדים שונים ועוד. הנתונים מוצגים ברמת הרשות המקומית, סיכומים לפי מעמד מוניציפלי וסיכום כלל-ארצי.

הרשויות המקומיות בישראל - קובצי נתונים לעיבוד 2020-1999

נושאי משנה

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}