א1.      אוכלוסיית המועמדים

כל מי שהגיש בקשה בטופס הרשמה להתקבל ללימודי שנה א' לתואר ראשון או שני באוניברסיטה (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה), או  לתואר ראשון במכללה אקדמית.

א2.      אוכלוסיית הסטודנטים בהשכלה הגבוהה

אוכלוסיית הסטודנטים לשנה מסוימת כוללת את כל מי שלמד לקראת תואר או תעודה אקדמית במוסד המוכר ע"י מל"ג/ות"ת.

א3.      אוכלוסיית מקבלי תארים בהשכלה הגבוהה

אוכלוסיית מקבלי התארים לשנה מסוימת כוללת את כל מי שקיבל תואר או תעודה אקדמית, או שהיה זכאי לקבל תואר או תעודה אקדמית, באחד מטקסי הענקת התארים שנערכו במשך אותה שנה אקדמית.

 ב1.  אוניברסיטה

אוניברסיטה היא מוסד להשכלה גבוהה שקיבל הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה, הוסמך להעניק תארים אקדמיים ואשר קיימת בו פעילות מחקרית.

עד שנת תשע"ג (2013/14, כולל) נכללו נתוני המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בנתוני המכללות האקדמיות. בשנת תשע"ד (2013/14) הפך המוסד ממכללה אקדמית לאוניברסיטה והחל משנה זו נתוני המוסד אינם כלולים בנתוני המכללות האקדמיות אלא בנתוני האוניברסיטאות.

בארץ יש תשע אוניברסיטאות:

         האוניברסיטה העברית בירושלים

         הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

         אוניברסיטת תל אביב

         אוניברסיטת בר-אילן

         אוניברסיטת חיפה

         אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

         מכון ויצמן למדע

         אוניברסיטת אריאל בשומרון

 

ב2. האוניברסיטה הפתוחה

לאוניברסיטה הפתוחה מאפיינים המייחדים אותה מיתר המוסדות להשכלה גבוהה. הדבר בא לידי ביטוי בתהליכי הקבלה של הסטודנטים (קבלה פתוחה ללימודי תואר ראשון), במהלך לימודיהם (גמישות בבחירת מסלול הלימודים ומשך זמן הלימודים), בהרכב אוכלוסיית הסטודנטים ועוד.

עם זאת, השאיפה היא לשלב את האוניברסיטה הפתוחה בסטטיסטיקה השוטפת של הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, תוך התייחסות לייחודיותה. לפיכך, בחלק מהלוחות נתוני האוניברסיטה הפתוחה כלולים בנפרד מנתוני שאר האוניברסיטאות, ובחלק מהלוחות הנתונים נכללים יחד עם שאר האוניברסיטאות או עם כלל המוסדות להשכלה גבוהה.

תחום הלימוד של הסטודנטים בתואר הראשון נקבע על פי הקורס/ים הנלמדים לפי קביעת האוניברסיטה הפתוחה.

תחום הלימוד של הסטודנטים בתואר השני נקבע לפי המכלול השלם לקראתו למדו לתואר – מקצוע לימוד, כמקובל בשאר המוסדות.

שנת הלימוד לתואר ראשון נקבעת בהתאם למספר נקודות הזכות שצבר התלמיד, כולל נקודות זכות שהוכרו עקב לימודים קודמים:

שנה ראשונה: 36-0 נקודות זכות.

שנה שנייה: 72-37 נקודות זכות.

שנה שלישית: 107-73 נקודות זכות.

תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מוענק לאחר צבירת 108 נקודות זכות ומעלה.

 

ג.     מכללה אקדמית

מכללה אקדמית היא מוסד לימודים שקיבל הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה והוסמך להעניק תארים אקדמיים, ואינו אוניברסיטה או אוניברסיטה פתוחה.

עד שנת תשע"ב (2011/12, כולל) נכללו נתוני לומדי הוראה במכללה האקדמית אחוה בנתוני המכללות האקדמיות לחינוך. החל משנת תשע"ג (2013/14) נתוני לומדי הוראה במכללה האקדמית אחוה אינם כלולים בנתוני המכללות האקדמיות לחינוך אלא בנתוני המכללות האקדמיות.

עד שנת תשע"ג (2013/14, כולל) נכללו נתוני המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בנתוני המכללות האקדמיות. בשנת תשע"ד (2013/14) הפך המוסד ממכללה אקדמית לאוניברסיטה והחל משנה זו נתוני המוסד אינם כלולים בנתוני המכללות האקדמיות אלא בנתוני האוניברסיטאות.

         מכללות אקדמיות מתוקצבות:

         בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

         האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

         המרכז האקדמי לב

         שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות

         המרכז האקדמי רופין

         המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

         האקדמית תל אביב-יפו

         מכללה אקדמית הדסה ירושלים

         המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

         המכללה האקדמית תל-חי

         אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

         המכללה האקדמית ספיר

         SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

         מכון טכנולוגי חולון

         עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

         המכללה האקדמית אשקלון

         המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

         המכללה האקדמית צפת

         המכללה האקדמית אחוה

         המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין(*)

         המוסד האקדמי נצרת(*)

         המכללה האקדמית גליל מערבי

         (*) מוסד לימודים שנסגר

 

מכללות אקדמיות לא מתוקצבות:

         המסלול האקדמי - המכללה למנהל

         המכללה האקדמית נתניה

         הבינתחומי הרצליה

         המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

         המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

         הקריה האקדמית אונו

         מכון שכטר למדעי היהדות

         המרכז האקדמי פרס

         המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה(*)

         המרכז האקדמי כרמל(*)

         המכללה האקדמית לישראל בר"ג

         המכללה האקדמית לחברה ואומנויות(*)

         המרכז האקדמי שלם

         (*) מוסד לימודים שנסגר

 

ד.      מכללה אקדמית לחינוך

מכללה אקדמית לחינוך - שעיקר עיסוקה הוא הכשרת עובדי הוראה, ושהוסמכה להעניק תואר אקדמי בחינוך (בעיקר .B.Ed., M.Ed).

עד שנת תשע"ב (2011/12, כולל) נכללו נתוני לומדי הוראה במכללה האקדמית אחוה בנתוני המכללות האקדמיות לחינוך. החל משנת תשע"ג (2013/14) נתוני לומדי הוראה במכללה האקדמית אחוה אינם כלולים בנתוני המכללות האקדמיות לחינוך אלא בנתוני המכללות האקדמיות.

מכללות אקדמיות לחינוך:

         המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

         מכללה ירושלים

         המכללה האקדמית בית-ברל

         מכללת לוינסקי לחינוך

         המכללה האקדמית בוינגייט

         סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות

         המכללה האקדמית לחינוך אורנים

         המכללה לחינוך ע"ש א. ד. גורדון

         המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

         מכללת אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך

         המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה

         מכללת קיי

         המכללה האקדמית הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג

         מכללת אלקאסמי

         מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

         המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

         המכללה האקדמית אחוה

         אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת

         יעקב

        המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

        המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן

        המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין

        המרכז האקדמי ויצו חיפה

 

ה.      מקצועות לימוד

סיווג מפורט של מקצועות הלימוד מעודכן באופן שוטף בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהתאם למידע שמועבר באופן שוטף על ידי מוסדות הלימוד.

בלוחות שבהם מוצגים הנתונים ברמת פירוט של מקצוע לימוד, נמנה סטודנט שלומד שני מקצועות בכל אחד מהמקצועות. לכן סך הכל בלוחות אלו גדול מסך הכל בלוחות המציגים נתונים של תחומי לימוד.


רשימת סמלי למ"ס של מקצועות ותחומי לימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל


ו1.      תחום לימוד בעדיפות ראשונה

התחום המדעי שאליו שייך מקצוע הלימוד שהמועמד מבקש ללמוד בעדיפות ראשונה. תחום העדיפות הראשונה של מועמד שפנה ליותר ממוסד אחד נקבע לפי המקצוע שביקש ללמוד במוסד שבו השיג את "התוצאה הטובה ביותר".

מקצועות הלימוד קובצו לפי התחום המדעי שאליו הם משתייכים. מי שרשם בטופס ההרשמה יותר ממקצוע לימוד אחד, תחום הלימוד שמוצג בלוח הוא זה שנרשם אליו בעדיפות הראשונה.

ו2.      תחום לימוד

מקצועות הלימוד קובצו לפי התחום המדעי שאליו הם משתייכים. מי שסיים לימודיו בשני מקצועות לימוד, מוין לפי התחום של מקצוע הלימוד המופיע ראשון בקובץ הנתונים.

התחומים המדעיים מוצגים לפי סיווג אחיד של הלמ"ס ומופיעים בשתי רמות פירוט, כלהלן:


ז.     מקצועות התמחות במכללות האקדמיות לחינוך

כל מקצועות הלימוד שאותם מוכשרים הסטודנטים לחינוך ללמד.

סיווג מפורט של מקצועות ההתמחות מעודכן באופן שוטף בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בלוחות שבהם מוצגים הנתונים ברמת פירוט של מקצוע התמחות, נמנה סטודנט שלומד שתי התמחויות בכל אחת מההתמחויות. לכן סך הכל בלוחות אלו גדול מסך הכל בלוחות המציגים נתונים של תחומי התמחות.

תיתכן יותר מהתמחות אחת לסטודנט.

 ח.    תחום התמחות במכללות האקדמיות לחינוך

מקצועות ההתמחות קובצו לפי התחום המדעי שאליו הם משתייכים, כלהלן:

        מדעי הרוח והיסטוריה

        תנ"ך ולימודי יהדות

        אנגלית

        עברית

        ערבית ותרבות ערבית

        חינוך

        הוראה כוללת ומקצועות אחרים

        חינוך מיוחד

        אמנות

        מדעי החברה

        חינוך גופני

        מתמטיקה ומדעי המחשב

        מקצועות טכנולוגיים וטכניים

        מדעי הטבע

 

ט.    מסלולי גיל במכללות האקדמיות לחינוך

שכבות הגיל שאותן מוכשרים הסטודנטים לחינוך ללמד.

 

מקורות הנתונים

א1.      הנתונים על מועמדים מבוססים על עיבוד קובצי המוסדות להשכלה גבוהה בארץ. בקבצים מופיעים פרטי זיהוי ופרטים אישיים: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות ומין, וכן פרטי הלימודים המבוקשים במוסד האקדמי: התואר, תשובת המוסד, מקצועות לימוד לפי סדר עדיפות ונתונים אקדמיים נוספים.

הקבצים נאספים מדי שנה מהמוסדות להשכלה גבוהה, ומתקבלים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הם עוברים תהליך של ביקורות קפדניות הקשורות באחידות הסיווגים וההגדרות בכל רשומת פרט, וכן בדיקות הקשורות במידת הכיסוי והשלמות של האוכלוסיות הנכללות בהם.

א2.      הנתונים על סטודנטים מבוססים על עיבוד קובצי המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

בקבצים מופיעים פרטי זיהוי ופרטים אישיים: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות ומין, וכן פרטי הלימודים במוסד האקדמי: התואר, מקצועות הלימוד ונתונים אקדמיים נוספים.

הקבצים נאספים מדי שנה מהמוסדות להשכלה גבוהה, ומתקבלים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הקבצים עוברים תהליך של ביקורות קפדניות הקשורות באחידות הסיווגים וההגדרות בכל רשומת פרט, וכן בדיקות הקשורות במידת הכיסוי והשלמות של האוכלוסיות הנכללות בהם.

נתוני סטודנטים במכללות האקדמיות להוראה - עד תשע"ה (2014/15) התקבל קובץ ממשרד החינוך והחל מתשע"ו (2015/16) הקבצים נאספים מדי שנה מהמכללות האקדמיות לחינוך.

א3.      הנתונים על מקבלי תארים מבוססים על עיבוד קובצי המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

בקבצים מופיעים פרטי זיהוי ופרטים אישיים: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות ומין, וכן פרטי הלימודים במוסד האקדמי: התואר, מקצועות הלימוד ונתונים אקדמיים נוספים.

הקבצים נאספים מדי שנה מהמוסדות להשכלה גבוהה, ומתקבלים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הם עוברים תהליך של ביקורות קפדניות הקשורות באחידות הסיווגים וההגדרות בכל רשומת פרט, וכן בדיקות הקשורות במידת הכיסוי והשלמות של האוכלוסיות הנכללות בהם.

הקבצים נאספים מדי שנה מהמוסדות להשכלה גבוהה.

ב.      המקור לנתונים הדמוגרפיים הוא קובץ מרשם האוכלוסין.

קובץ זה כולל (לגבי אזרחים ותושבים קבועים), בין היתר, את הפרטים הדמוגרפיים הבאים: מין, תאריך לידה, קבוצת אוכלוסייה ודת, ארץ לידה ויישוב מגורים.

 

שיטות חישוב

א1.      בעיבודי המועמדים לתואר ראשון לא נכללים מועמדים שהיו רשומים במוסד בשנת הלימוד הקודמת (מחליפי חוגים).

בספירת ההרשמות - המועמד נספר בכל המוסדות שאליהם נרשם.

בספירת הנפשות - המועמד נספר במוסד שבו קיבל את תוצאת ההרשמה הטובה ביותר שהשיג מבין כל האוניברסיטאות (בקרב המועמדים לאוניברסיטאות) או לפי התוצאה "הטובה ביותר" שהשיג מבין כל המכללות האקדמיות (בקרב המועמדים למכללות אקדמיות) שאליהן פנה. הרשומה המייצגת נבחרה במוסד שבו תוצאת ההרשמה של המועמד הייתה הטובה ביותר, לפי הסדר: התקבל ולומד, התקבל ואינו לומד ונדחה.

אם כל תוצאות ההרשמה של המועמד שוות בשני מוסדות או יותר, נבחרה אקראית הרשמה אחת של המועמד שמייצגת אותו מבחינת מוסד ותחום העדיפות הראשונה.

 

א2.    אוכלוסיית הסטודנטים לשנה מסוימת כוללת את כל מי שלמד לקראת תואר או תעודה אקדמית באותה שנה אקדמית.

סטודנט (לא באוניברסיטה הפתוחה): תלמיד במוסד להשכלה גבוהה שלמד לקראת תואר או תעודה אקדמיים. תלמידים אלו נכללו בתנאי שהיו חייבים בתשלום שכר לימוד. לא נכללו תלמידים שביטלו את הרשמתם עד למועד העדכון של הקובץ. לא נכללו סטודנטים שלמדו בסמסטר א' ולא בסמסטר ב'.

סטודנט (לתואר כלשהו) באוניברסיטה הפתוחה: סטודנט נמנה רק פעם אחת, גם אם נרשם לכמה סמסטרים או לכמה קורסים. לא נכללו מבטלי הרשמה עד למועד עדכון הקובץ.

סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה: כולל סטודנטים שהאוניברסיטה הפתוחה יכולה לדווח על מסלול לימודיהם לתואר, נכללו: סטודנטים על סף סיום הלימודים, סטודנטים עם תוכנית לימודים מאושרת, סטודנטים עם תוכנית לימודים שטרם אושרה וסטודנטים שהצהירו על מסלול לימודיהם. החל מתשע"ח (2017/18) נתוני הסטודנטים כוללים גם כותבי עבודות.

סטודנט לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה: נתוני הסטודנטים לתואר שני לא כוללים את מי שלומדים קורסים במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני, אך עדיין לא התקבלו לתואר השני.

מקצוע לימוד (בכל סוגי המוסדות): בלוחות שבהם מוצגים נתונים בפירוט של מקצועות לימוד, נמנה מי שלמד שני מקצועות בכל אחד מהם. הערה מתאימה מופיעה בתחתית לוחות אלה.

מקצוע לימוד באוניברסיטה הפתוחה: מפתח מקצועות הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה הומר לסמלי מקצועות הלמ"ס באופן השוואתי ליתר המוסדות להשכלה גבוהה.

תחום הלימוד של הסטודנטים בתואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה נקבע ע"י האוניברסיטה הפתוחה על פי מרבית הקורס/ים הנלמד/ים ע"י הסטודנט באותה שנת לימוד.

תחום הלימוד של הסטודנטים בתואר השני באוניברסיטה הפתוחה נקבע לפי המכלול השלם לקראתו למדו לתואר – מקצוע לימוד, כמקובל בשאר המוסדות.

 

א3.   אוכלוסיית מקבלי התארים לשנה מסוימת כוללת את כל מי שקיבל תואר או תעודה אקדמית, או שהיה זכאי לקבל תואר או תעודה אקדמית, באחד מטקסי הענקת התארים שנערכו במשך אותה שנה אקדמית. במוסדות שבהם לא נערך טקס בשנה מסוימת, הטקס הבא יכלול את מי שהיו זכאים לקבל תואר או תעודה אקדמית בטקס שבוטל. כך, ייתכן שהטקס יכלול יותר ממחזור אחד של לומדים.

מקבל תואר ותעודה: מי שקיבל שני תארים, או גם תואר וגם תעודה בשנה הנסקרת, נספר פעם אחת בלבד - כמקבל תואר.

אוניברסיטאות והאוניברסיטה הפתוחה: החל משנתון 2014, נתונים על מקבלי תארים מהאוניברסיטה הפתוחה נכללים בנתוני מקבלי התארים מהאוניברסיטאות, ולא בנפרד, כפי שהיה בשנתונים קודמים.

מקצוע לימוד (בכל סוגי המוסדות): בלוחות שבהם מוצגים נתונים בפירוט של מקצועות לימוד, נמנה מי שלמד שני מקצועות בכל אחד מהם. הערה מתאימה מופיעה בתחתית לוחות אלה.

מקצוע לימוד באוניברסיטה הפתוחה: מפתח מקצועות הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה הומר לסמלי מקצועות הלמ"ס באופן השוואתי ליתר המוסדות להשכלה גבוהה.

תחום הלימוד של הסטודנטים בתואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה נקבע ע"י האוניברסיטה הפתוחה על פי מרבית הקורס/ים הנלמד/ים ע"י הסטודנט באותה שנת לימוד.

תחום הלימוד של הסטודנטים בתואר השני באוניברסיטה הפתוחה נקבע לפי המכלול השלם לקראתו למדו לתואר – מקצוע לימוד, כמקובל בשאר המוסדות.

ציוני מקבלי תואר ראשון באוניברסיטאות: לא נכללו ציוניהם של מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה. הציון מחושב עבור כל מקצוע בנפרד ומי שקיבל תואר בשני מקצועות נמנה בכל אחד מהם.

 ב. נתונים על בדווים כוללים נתונים על ערבים מוסלמים שמקום מגוריהם במחוז הדרום.

יוצאי אתיופיה כוללים את מי שנולדו באתיופיה או שאביהם נולד באתיופיה.