5.1 הכנת קבצים למחקר

הכנת הקבצים תבוצע בהתאם למבנה הקבצים שאושר. לאחר הכנתם, הקבצים יועברו למחשב חדר מחקר רק לאחר קבלת כל האישורים מהגופים החיצוניים.

5.1 ביצוע מחקר

במהלך העבודה בחדר מחקר, ניתן לבצע עדכונים שונים במחקר או בצוות המחקר כגון: הוספה או הסרה של חוקרים, הוספת מערכי נתונים (במידה ומתאימים לשאלת המחקר) או הקפאה זמנית של הפרויקט.

בחדר מחקר ניתן לעבוד על מגוון תוכנות סטטיסטיות לביצוע המחקר:SAS  SPSS, Stata, R, Python.

ניתן לעבוד על תוכנות אחרות לפי דרישה, כל בקשה לתוכנה חדשה תיבחן לגופה.

5.3 בדיקת פלטים

מחשבי חדר מחקר הינם מחשבי STAND ALONE, מנותקים מרשת או ממדפסת ולכן כל בקשה להוצאת מידע מחדר מחקר תיעשה בהתאם להנחיות הוצאת מידע מחדר מחקר