​דוח פני החברה שלפנינו הוא השישי בסדרת דוחות המציגה היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל. הדוח מכיל גרעין קבוע של נושאים וכן נושא מתחלף שמסוקר בהרחבה מדי שנה.

הנושא של הדוח הנוכחי הוא "ישראל מאין ולאן". מוצגים בו נתונים שונים על ישראל בעבר, בהווה ולעתים ניתנות גם תחזיות לעתיד, במטרה לבחון את השינויים שחלים בחברה הישראלית.

מטרת הדוח היא לספק תמונה עדכנית ומקיפה על החברה בישראל ועל תנאי חייה ולצורך כך מוצגים שמונה תחומים: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים, עוני והדרה חברתית (בהשוואה למדינות האיחוד האירופי), שירותי רווחה, חינוך והשכלה, בריאות, תחבורה ותאונות דרכים, חוק וסדר וסביבה.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}