מידע על לידות חי ועל דפוסי פריון בישראל לפי מאפיינים גאוגרפיים ומאפיינים דמוגרפיים של הורי היילוד ושל היילוד. המידע מבוסס על נתונים המתקבלים מרשות האוכלוסין וההגירה.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow

בשנת 2021 נולדו 185,040 יילודים חיים
שיעור הפריון הכולל היה 3.00 ילדים בממוצע לאישה


 

 

עולי ברה"מ לשעבר לרגל 25 שנה לגל העלייה (סטטיסטי-קל מס' 148)עולי ברה"מ לשעבר לרגל 25 שנה לגל העלייה (סטטיסטי-קל מס' 148)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/immigration_ussr_h148.pdf05/07/2016 07:04:3504452נקודת ציון זו היא הזדמנות טובה להתבונן במאפיינים הדמוגרפיים, החברתיים והכלכליים של ב-.1990 זו ממקורות מידע שונים כגון סקרים וקבצים מנהליים העלון שלפניכם מציג מגוון נתונים על ילידי pdf83https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf30/06/2016 21:00:00<img alt="עולי ברה"מ לשעבר לרגל 25 שנה לגל העלייה (סטטיסטי-קל)" src="/he/PublishingImages/statistical/immigration_ussr_h148.PNG" style="BORDER:0px solid;" />
דור העתיד של ישראל ילדים וצעירים עד גיל 24 2013-2014 (סטטיסטי-קל מס' 149)דור העתיד של ישראל ילדים וצעירים עד גיל 24 2013-2014 (סטטיסטי-קל מס' 149)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/population149_h.pdf23/05/2016 11:18:3704096בעלון זה מוצגים נתונים נבחרים מתוך הדוח את הדוח המלא ניתן למצוא באתר האינטרנט של הלמ"ס. בישראל השנה התמקד הדוח בדור העתיד של ישראל אוכלוסייה yy .24 מהאוכלוסייה הם צעירים עד גיל 43 pdf38https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf30/04/2016 21:00:00<img alt="דור העתיד של ישראל ילדים וצעירים עד גיל 24 2013-2014 (סטטיסטי-קל)" src="/he/PublishingImages/statistical/population149_h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}