מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים, עמותות וחברות לתועלת הציבור) מהווים את המגזר השלישי בישראל. חשבון ההכנסות וההוצאות של המגזר השלישי כולל את הפעילות הכלכלית של כלל המלכ"רים והעמותות לתועלת הציבור בישראל. החשבון מפרט את מקורות המימון השונים של מגזר המלכ"רים ואת מרכיבי ההוצאות שלו וכן את הפעילות הכלכלית של מלכ"רים ואת מספר השכירים והמתנדבים במגזר, לפי תחומי פעילות.

אחד ממקורות המימון של מלכ"רים הוא פילנתרופיה, כלומר, תרומות או מענקים המתקבלים מיחידים ומחברות מישראל ומחו"ל. סקר הכנסות מלכ"רים מציג נתונים מפורטים על הפילנתרופיה של ישראלים כחלק מהכנסות מלכ"רים, לפי מקור, יעד וגודל תרומהנושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}