מדד מחירי דירות מבטא את השינוי במחירי הדירות, ומקובל למדוד אותו באמצעות סדרה עיתית רצופה של השינויים ה"נקיים" במחירי דירות (חדשות ויד שנייה) לאורך זמן.

במדידת שינוי מחירים "נקי" מתבצע תיקון איכות הנוגע למאפייני הדירות שנמכרו באותה תקופה: דירות בעלות מאפיינים שונים מובאות לאותה דרגת איכות באמצעות רגרסיה הדונית, המחלקת את מחיר הדירה לרכיבי איכות: מספר החדרים בדירה, שטח הדירה, גיל הדירה, סוג הנכס, רמה חברתית-כלכלית של האזור הסטטיסטי, רמת המחיר בטווח הארוך באזור הסטטיסטי ועוד. פעולה זו מאפשרת השוואת מחירים של דירות באיכות קבועה שנמכרו בתקופות שונות.

בחישוב המדד נכללות עסקאות נדל"ן למגורים בכלל היישובים ברחבי הארץ (מקור הנתונים: כרמ"ן – כרטסת מחירי נדל"ן – רשות המסים).

המדד מבטא שינוי דו-חודשי במחירי הדירות על סמך עסקאות שבוצעו בשלושת החודשים שנכללו בחישוב. המדד מתפרסם פעם בחודש, 45 יום לאחר סוף חודש ההתייחסות. לדוגמה: מדד המתפרסם באוגוסט 2019 מתבסס על עסקאות שבוצעו בחודשים מאי–יוני לעומת אפריל–מאי.

שלושת המדדים האחרונים בכל פרסום הם ארעיים ומתעדכנים בחודשים שלאחר מכן.

מינואר 1999 מדד מחירי דירות אינו חלק ממדד המחירים לצרכן.

למדדי מחירים - הדף המרכזי 


נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}