​מדד פריפריאליות מאפיין ומדרג רשויות מקומיות בישראל לפי מיקומן הגאוגרפי ביחס לריכוזי האוכלוסייה. המדד פותח על ידי הלמ"ס ופורסם בגרסתו הראשונה בשנת 2008. רשות מקומית פריפריאלית מוגדרת כרשות מקומית מרוחקת משווקים, מקומות תעסוקה, מסחר, השכלה, פנאי וכדומה. ובכך, פריפריאליות היא ההפך ממרכזיות המגדירה את יתרון המיקום של רשות מקומית יחסית לכל הרשויות האחרות. ​

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

פערים בין מרכז לפריפריה, 2017-2016 (סטטיסטיקל מס' 178)פערים בין מרכז לפריפריה, 2017-2016 (סטטיסטיקל מס' 178)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/stat178h.pdf26/09/2019 08:15:5803864דוח פני החברה בישראל הנוכחי הוא האחד עשר בסדרת דוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה השנה התמקד הדוח בהבדלים ובפערים בין (הלמ"ס) המציגה היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל אוכלוסיות pdf1959https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf01/10/2019 21:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/stat178h.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}