המשרה המוצעת                                                                     מס' מכרז     הגשת מועמדות עד