משפחה היא המסגרת המרכזית שבה נולדים ומתפתחים האנשים.


המידע כולל נתונים על המשפחות לסוגיהן – מספר, גודל, מאפיינים דמוגרפיים, לפי קבוצות אוכלוסייה, חלוקה גאוגרפית ועוד.

משפחה מוגדרת כמשפחה גרעינית של שני אנשים או יותר החולקים משק בית אחד וקשורים זה לזה כבעל ואישה, כזוג ללא נישואין או כהורה וילד. כך, משפחה יכולה להיות זוג בלבד, זוג נשוי או לא נשוי עם ילדים (לפי גיל הילד הצעיר), או הורה יחיד (משפחה חד-הורית) עם ילדים.

משפחה כוללת גם משפחה של סב ו/או סבתא עם נכדים ללא הוריהם, או אחים בלבד הגרים יחד, ללא בני זוג וללא ילדים.

הנתונים מבוססים על סקר כוח אדם.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}