​משק בית מוגדר כאדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע ויש להם תקציב הוצאות משותף למזון.

משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה.​

המידע על משקי הבית כולל: מספר משקי הבית, חלוקת משקי הבית לסוגים שונים כגון: משק בית משפחתי הכולל זוג ללא ילדים, זוג עם ילדים לפי קבוצות גיל או הורה יחיד וכן משק בית לא משפחתי.

מידע מפורט לפי מאפיינים שונים כגון משקי בית עם ילדים, משקי בית עם בני 65 ומעלה, משקי בית עם עולים, ומשקי בית שבהם מתגורר אדם אחד בלבד.

הנתונים המוצגים כוללים מספר משקי הבית, גודל משק בית, שיוך לפי קבוצות אוכלוסייה, חלוקה גאוגרפית, צורת יישוב ועוד.

הנתונים מבוססים על סקר כוח אדם.

טיפולוגיה של משקי הבית והמשפחות בישראל 1999

משקי בית ביישובים 2022-2001

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow

ממוצע נפשות למשק בית 
כלל האוכלוסייה3.19
מזה: יהודים3.02
       ערבים4.17

 

 

משפחתיות בקרב בני 20 ומעלה 2019 ו-2009 (סטטיסטי-קל מס' 186)משפחתיות בקרב בני 20 ומעלה 2019 ו-2009 (סטטיסטי-קל מס' 186)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/stat186.pdf01/12/2021 10:44:5203741 186סטטיסטיקל ומעלה 20 משפחתיות בקרב בני נתונים מתוך הסקר החברתי 2009 ו- 2019 ומעלה בנושאי 20 משפחתיות כפי שנחקרו בסקר החברתי לצד הנתונים בעלון שלפניכם מוצגות עמדות של בני pdf124https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf04/12/2021 22:00:00<img alt="" height="199" src="/he/PublishingImages/statistical/statist186_h.jpg" width="139" style="BORDER:0px solid;" />
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל מס' 121)סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל מס' 121)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/home10_h.pdf03/04/2012 10:21:0003733וסקר†הכנסות משק†הבית סקר†הוצאות ≤∞±∞ הוצאות†משקי†הבית†לתצרוכת בעלות†על†מוצרים†בני≠קיימה דיור בתל†אביב≠יפו†ההוצאה†לארוחות†מחוץ†לבית†©π∏∂†ש¢ח®†גבוהה†כמעט†פי†≥†מזו †ש¢ח®†מבין pdf102https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf31/01/2012 22:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/home10_h.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}