מידע על היקף הנישואין והגירושין בישראל, מאפיינים דמוגרפיים של הנישאים ושל המתגרשים ושיעור הנישאים והמתגרשים ביחס לאוכלוסייה. מתפרסמים גם נתונים על ישראלים הנישאים בחו"ל.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow

בשנת 2020 נישאו בישראל 39,984 זוגות והתגרשו 15,307 זוגות

 

 

המשפחות בישראל 2017המשפחות בישראל 2017https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/משפחות בישראל 3.2.19 מונגש.pdf03/02/2019 10:31:2704217בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, התרחשו בעשורים אחרוניםה שינויים פיים-חברתיים דמוגר שרא אוהבי לשינויים פוסי בד כלוסייה. האו של המגורים כיםתהלי כמו דחיית הנישואין גיל וגיל הלידה pdf67https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf03/02/2019 22:00:00<img alt="המשפחות בישראל 2017" src="/he/PublishingImages/statistical/St_175.JPG" style="BORDER:0px solid;" />
נשים וגברים - 2016 (סטטיסטיקל מס' 166)נשים וגברים - 2016 (סטטיסטיקל מס' 166)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/statist166_h.pdf07/03/2018 10:02:4403746מערך נרחב ומבוסס של נתונים הוא אבן יסוד של מדינה מפותחת ומתוקנת, ונתונים בפילוח מגדרי הם בסיס לשירותי רווחה יותר מגברים מעשנות פחות מגברים, מעורבות פחות בתאונות דרכים ומורשעות פחות pdf1204https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf28/02/2018 22:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/statist166_h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}