סביבה

התפתחות הטכנולוגיה והתעשייה תרמה לצמיחה ולשגשוג כלכליים, אך בד בבד הגבירה את הניצול של חומרי גלם ושל משאבי הטבע ואת הזיהום וגרמה להשפעות שליליות על הסביבה. בעולם החלו לבחון את ההשפעות הסביבתיות ואת אמצעי הטיפול הנדרשים וגם בישראל התגבשה ההבנה שנדרשת התייחסות לנזקים ולטיפול בהם. לצורך טיפול יעיל בנזקים, נדרש מידע אמין ורציף על השלכות הפעילות האנושית על הסביבה. בנושא זה יובא מידע על העלויות למשק למניעת הנזק לסביבה ולהפחתתו, היקף הפליטות לסביבה (מזהמי אוויר, גזי חממה ופסולת), פעולות להפחתת הפליטות (מחזור) וכן נתונים היסטוריים על המגוון הביולוגי.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}