הנתונים על סיבות מוות מבוססים על קובץ פטירות המתקבל מרשות האוכלוסין ועל טופסי "הודעת פטירה". סיבות המוות הרשומות בהודעת הפטירה נקבעות ומסומלות בהתאם למהדורה העשירית של הסיווג הסטטיסטי הבין-לאומי למחלות (ICD-10). לפי הסיווג נקבעת סיבת המוות היסודית המשמשת לסטטיסטיקה.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow

בשנת 2020 כרבע (24.1%) מהפטירות היו משאתות ממאירות (סרטן), 13.4% היו ממחלות לב ו-6.5% נפטרו מקורונה

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}