הפסולת היא תוצר בלתי נמנע של החברה האנושית המודרנית. הגידול הדמוגרפי והעלייה ברמת החיים וברמת הצריכה תובעים מחיר סביבתי כבד, הן במשאבי הטבע והן בהצטברותה של פסולת. פסולת עשויה להיווצר בתהליכי מיצוי של חומרי גלם, עיבוד מוצרים, למוצרי ביניים ולמוצרים סופיים ובמהלך צריכת מוצרים או פעילות אנושית אחרת.
הנתונים על פסולת כוללים כמויות ושיטות טיפול בפסולת עירונית, פסולת תעשייתית, פסולת חקלאית ופסולת בניין. קיימת גם התייחסות לפסולת מסוכנת ולחומרים מסוכנים.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}