רמת חיים

רמת חיים מתייחסת לרמת הרווחה הכלכלית של​ האוכלוסייה  על ידי מדידת האיכות וכמות הסחורות והשירותים אותם הם יכולים להרשות לעצמם. בין המדדים השונים לרמת חיים ניתן למצוא : הכנסה, הוצאה, בעלות על מוצרים בני קיימא, נגישות למוצרים ושירותים, וכן  מדד חברתי כלכלי, וכו'.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow


בשנת 2019 64.6% ממשקי הבית גרו בדירה בבעלותם

37.6% מהגרים בדירות בבעלותם שילמו משכנתה

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}