רמת חיים

רמת חיים מתייחסת לרמת הרווחה הכלכלית של​ האוכלוסייה  על ידי מדידת האיכות וכמות הסחורות והשירותים אותם הם יכולים להרשות לעצמם. בין המדדים השונים לרמת חיים ניתן למצוא : הכנסה, הוצאה, בעלות על מוצרים בני קיימא, נגישות למוצרים ושירותים, וכן  מדד חברתי כלכלי, וכו'.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

UIResource.DidYouKnow


בשנת 2019 64.6% ממשקי הבית גרו בדירה בבעלותם

37.6% מהגרים בדירות בבעלותם שילמו משכנתה

 

 

70 לישראל (סטטיסטיקל מס' 167)70 לישראל (סטטיסטיקל מס' 167)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/stat167h.pdf14/10/2018 09:57:0703860 על הלמ"ס מיםבי אלה מציינת כההלש כזיתהמר קהטי טיסלסט "ס), (הלמ מוכ מדינת ישראל השנ קמתה. לה קףמתו קידהפת "סהלמ פת, אוס מעבדת פרסמתומ בתחומי נתונים כלוסייה, האו הכלהכל והחברה pdf257https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf31/03/2018 21:00:00<img alt="70 שנות לישראל" src="/he/PublishingImages/statistical/stat167h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />
הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 (סטטיסטיקל מס' 158)הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 (סטטיסטיקל מס' 158)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/mb158h.pdf04/04/2017 10:07:4904333בנוסף, סקר זה מהווה מקור מידע הבית מכל מקורות ההכנסה (עבודה, קצבאות ותמיכות פנסיות והון).בלתי נדלה לקביעת מדיניות חברתית וכלכלית בישראל, למחקרים באקדמיה ובמגזר העסקי pdf132https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf31/03/2017 21:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/mb158h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}