שוק העבודה

נושא זה מציג את המדדים העיקריים של שוק העבודה: השתתפות בכוח העבודה, בלתי מועסקים, שיעור התעסוקה, היצע וביקוש בשוק העבודה, שכירים המקבלים את שכרם מחברות כוח אדם, תעסוקת אימהות חד-הוריות, משרות שכיר במשק הישראלי ושכר ממוצע למשרת שכיר.


לפרסום סקר כוח אדם 2021

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}