שוק העבודה

​נושא זה מציג את המדדים העיקריים של שוק העבודה: השתתפות בכוח העבודה, בלתי מועסקים, שיעור התעסוקה, היצע וביקוש בשוק העבודה, שכירים המקבלים את שכרם מחברות כוח אדם, תעסוקת אימהות חד-הוריות, משרות שכיר במשק הישראלי ושכר ממוצע למשרת שכיר.


לפרסום סקר כוח אדם 2022

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

תמונת מצב חברתית-כלכלית של האוכלוסייה בגבול לבנון ובגבול רצועת עזה (סטטיסטיקל מס' 196)תמונת מצב חברתית-כלכלית של האוכלוסייה בגבול לבנון ובגבול רצועת עזה (סטטיסטיקל מס' 196)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/statistical-196.pdf13/03/2024 08:49:070646404כלכלית בגבול לבנון ובגבול רצוע ת עזה של האוכלוסייה תמונת מצב חברתית 2023 אוקטובר- ערב המלחמה 196 קלסטטיסטיבעלון זה מוצגת תמונת מצב חברתית-כלכלית של האוכלוסייה שהתגוררה נכון לתחילת pdf419https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf12/03/2024 22:00:00<img alt="" height="178" src="/he/PublishingImages/statistical/statistical-196.jpg" width="125" style="BORDER:0px solid;" />
מגפת הקורונה בישראל תמונת מצב חברתית-כלכלית 2020 (סטטיסטי-קל מס' 190)מגפת הקורונה בישראל תמונת מצב חברתית-כלכלית 2020 (סטטיסטי-קל מס' 190)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/stat190.pdf31/03/2022 09:07:3003744 הדוח על רקע פרוץ (הלמ”ס) המציגה היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל. דוח פני החברה בישראל הנוכחי הוא השלושה עשר בסדרת הדוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2020 (ובחלק מהנושאים השנה pdf122https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf30/03/2022 21:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/statist190_h.jpg" width="109" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}