הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים הן לגבי שכירים והן לגבי משרות שכיר.

הנתונים על מספר השכירים מתקבלים מסקרי כוח אדם והנתונים על מספר משרות השכיר - ממדגם מדדי תעסוקה ושכר (המבוסס על נתוני ביטוח לאומי).
האומדן של מספר משרות השכיר במשק גבוה מאומדן השכירים משתי סיבות:
בסדרת מדדי תעסוקה ושכר נספרים תלושי שכר. עובד שהיה מועסק בכמה מקומות עבודה, נספר כמספר המקומות שבהם עבד. בסקרי כוח אדם נספר רק מקום העבודה העיקרי.
בסקר כוח אדם מתייחסים לשבוע קובע שבו עבד המרואיין, ובסדרת מדדי תעסוקה ושכר - לעובד שהופיע בגיליונות התשלומים בחודש מסוים.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}