הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים הן לגבי שכר ממוצע למשרת שכיר והן לגבי הכנסה כספית משכר וממשכורת.
 
נתונים על שכר ממוצע למשרת שכיר מתקבלים ממדגם מדדי תעסוקה ושכר (המבוסס על נתוני ביטוח לאומי) והנתונים על הכנסה כספית משכר וממשכורת מתקבלים מסקר הוצאות משק הבית.
האומדן של השכר הממוצע למשרת שכיר שונה מאומדן הכנסה כספית משכר וממשכורת;

 בסדרת מדדי תעסוקה ושכר השכר הממוצע למשרת שכיר מתקבל על-ידי חלוקת סך השכר ברוטו לחודש במספר משרות שכיר באותו חודש ואילו נתוני ממוצע שכר לשכיר מבוססים על סקר הוצאות משק בית והממוצע מתקבל מחלוקת סך ההכנסות במספר השכירים.
 בסדרת מדדי תעסוקה ושכר מתייחסים   לעובד שהופיע בגיליונות התשלומים בחודש  ואילו בסקר הוצאות משק בית נתוני הכנסה מתקבלים עבור שלושת  החודשים הקודמים להגעת הסוקר 

לצורך חישוב שכר חציוני יש צורך בנתוני פרט – נתונים על ערך משכורתו של כל שכיר ושכיר. נתוני השכר הממוצע למשרת שכיר המתפרסמים על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידי חודש מתבססים על קובץ מינהלי המתקבל מביטוח לאומי ועל מקורות מנהליים אחרים. בקובץ זה מתקבלים נתונים על כל מעסיק שמדווח על סך המשרות בעסק שלו ועל סך השכר שהוא משלם, ללא פרוט כמה משתכר כל שכיר ושכיר. הנתונים המתקבלים מהקובץ הינם ברמת המפעל ולא ברמת הפרט ולכן לא ניתן לחשב את השכר החציוני.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

 

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}