הנתונים על שמות פרטיים ושמות משפחה בישראל מבוססים על קובץ מרשם האוכלוסין, המתקבל ממשרד הפנים.

הנתונים עוברים בלמ"ס תהליך של טיוב ועיבוד.

המידע המופק מהנתונים יכול לשמש הן חוקרים של נושא השמות והן את הציבור הרחב בקביעת שמות לתינוקות. 

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}