מונחים מרכזיים

נהג: אדם שנוהג בכלי רכב בזמן נסיעה (גם אם אינו בעל רישיון נהיגה).

נוסע: אדם (למעט הנהג) הנוסע בכלי רכב, עולה אליו או יורד ממנו.

הולך רגל המעורב בתאונת דרכים עם נפגעים: אדם המעורב בתאונת דרכים עם נפגעים שאינו נהג או נוסע.

מדד MAIS לחומרת הפציעה: מדד רפואי למדידת חומרת פציעה הקובע את הציון המקסימלי מבין ציוני ה-AIS (Abbreviated Injury Scale)  שנקבעו לכל אחד מתשעת אזורי הגוף. המדד מספק ציון כללי של חומרת פציעה גם לנפגעים שלהם יותר מפגיעה אחת. ערכיו של מדד זה הם בין 1 ל-6, והטווחים הם:

1–2 – פצועים קל, 3–6 – פצועים קשה.

 

שיטת חישוב

משנת 2003 ההרוגים בתאונות הדרכים אינם כוללים נפגעים שנפטרו לאחר למעלה מ-30 יום מיום התאונה. נפטרים מאוחרים אלו סווגו כפצועים קשה.

 

עד לשנת 2017, חומרת הפגיעה בתאונות דרכים התבססה על נתוני המשטרה בלבד. ההמלצה הבין-לאומית היא להשתמש במדד MAIS לצורך קביעת חומרת הפציעה בתאונות דרכים. בהתאם לכך, משנת 2018, הקובץ ממשטרת ישראל מקושר בלמ"ס לקובץ מהמערכת לרישום טראומה, לצורך טיוב חומרת הפציעה. כך מתקבלת תמונה שלמה ומדויקת יותר של "חומרת הפציעה", המתבססת על חומרת הפציעה הרפואית (לפי מדד MAIS). הנתונים עודכנו למפרע משנת 2013.

 

חומרת הפציעה של אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים ומופיע ברישומי המשטרה וגם בקובץ של בתי החולים, מוגדרת לפי המדד הרפואי MAIS. חומרת הפציעה של אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים המופיע רק ברישומי המשטרה (כלומר אינו מופיע בקובץ של בתי החולים), מוגדרת לפי הרישום במשטרה.

 

עד לנתוני שנת 2012 נקבעה חומרת הפציעה (ומכאן חומרת התאונה) עפ"י נתוני המשטרה בלבד (תיקי ת"ד). בנתונים לשנת 2013 ואילך נקבעה חומרת הפציעה (ומכאן חומרת התאונה) לפי שילוב של נתוני בתי החולים עם נתוני המשטרה (ת"ד מורחב).

חומרת התאונה נקבעת לפי חומרת הפגיעה  החמורה ביותר בתאונה:

 • תאונה שהמשטרה סיווגה כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג כללי עם נפגעים", אך לפי נתוני בתי החולים נמצא בה פצוע קשה אחד לפחות, סווגה בלמ"ס כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד מורחב" קשה.
 • תאונה שהמשטרה סיווגה כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד" קלה, אך לפי נתוני בתי החולים נמצא בה פצוע קשה אחד לפחות, סווגה בלמ"ס כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד מורחב" קשה.
 • תאונה שהמשטרה סיווגה כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד" קשה, אך לפי נתוני בתי החולים כל הנפגעים בה נפגעו קל, סווגה בלמ"ס כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד מורחב" קלה.

  בכל מקרה שבו לא נמצאה רשומה בנתוני בתי החולים, חומרת הפציעה (ומכאן חומרת התאונה) נשארה כמו ברישומי המשטרה.

   

  משנת 2018 ואילך נתוני תאונות הדרכים כוללים את התאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון, כולל עדכון משנת 1975. עד לשנת 2018 הנתונים פורסמו בנפרד.

   

  בהשוואה של נתונים משנים שונות, יש לשים לב לשינויים בהגדרות.

   

  קיימת הבחנה בין תאונה שהוגדרה במשטרה כתאונה שנחקרת על ידה ("תיק ת"ד") לבין תאונה שאינה נחקרת ("תיק כללי עם נפגעים"). הבחנה זו תלויה במספר הימים שעברו בין תאריך התאונה לבין התאריך שבו נמסרה ההודעה למשטרה (פער הדיווח) ובקריטריונים נוספים, כמו מספר כלי הרכב, מספר הנהגים, מספר הנפגעים המעורבים בתאונה וחומרת העבירה. תאונות שבהן מעורב רכב צבאי בלבד אינן מדווחות למשטרה.

   

  תאונת דרכים עם נפגעים מוגדרת כתאונת דרכים שמעורב בה לפחות כלי רכב אחד בנסיעה, ושנפצע או נהרג בה אדם אחד לפחות

   

  תיקי תאונות הדרכים הנפתחים במשטרת ישראל נחלקים ל-2 סוגים: ת"ד וכללי עם נפגעים.

  הלמ"ס יצרה סיווג דומה המתבסס על החלוקה במשטרה וכן על חומרת הפציעה הנקבעת בבתי החולים. סיווג הלמ"ס כולל: "ת"ד מורחב" ו"כללי עם נפגעים קל".

 

תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד מורחב: תאונת דרכים שסווגה  על ידי המשטרה כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד" או תאונת דרכים שסווגה על ידי המשטרה כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג כללי עם נפגעים" אך לפי נתוני בתי החולים, נמצא בה פצוע קשה אחד לפחות. נפגע זה סווג בלמ"ס כפצוע קשה ולכן התאונה סווגה בלמ"ס כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד מורחב".

 

תאונת דרכים עם נפגעים מסוג כללי עם נפגעים קל: תאונת דרכים שסווגה בעל ידי המשטרה כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג כללי עם נפגעים" וכל הנפגעים בה נפצעו קל.

 

הנתונים מוצגים עפ"י החלוקה לסוגי תאונות שונים: תאונת דרכים קטלנית, תאונת דרכים קשה, תאונת דרכים קלה, וכן עפ"י החלוקה לסוג נפגע: הרוג, פצוע קשה ופצוע קל.


מקור הנתונים

מערכת תאונות דרכים של משטרת ישראל – קובץ מינהלי שמתקבל מדי חודש, ובו נרשמות התאונות  שדווחו למשטרה, ושנפתח להן תיק תאונה במשטרת ישראל.

מערכת לרישום טראומה של מכון גרטנר – המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה –  קובץ מינהלי מתוך המערכת לרישום טראומה, המתקבל מדי חודש, הכולל מידע על הנפגעים בתאונות הדרכים שאושפזו בבתי החולים ועל חומרת פגיעתם (מדד MAIS).

 

השוואות בין-לאומיות

השוואות אלו עוסקות בנושאים תאונות דרכים עם נפגעים וההרוגים בהן.

 

טבלת שינויים על פני זמן בנתוני תאונות דרכים:

נושאשנת הוצאה לאור שבה בוצע השינוי לראשונה מהות השינויהמצב הקודםהמצב הנוכחיהשנה שממנה עודכנו הנתונים למפרע
מספר הרוגים2009ספירת ההרוגים בתאונות דרכים לפי מספר הימים שעברו מיום התאונה עד שנפטרו מפציעותיהם.מספר ההרוגים כלל את כל הנפטרים בתאונות דרכים ללא קשר למספר הימים שעברו מיום התאונה עד שנפטרו מפציעותיהם.מספר ההרוגים בתאונות דרכים אינו כולל נפגעים שנפטרו מפציעותיהם לאחר יותר מ-30 יום מיום התאונה. נפטרים מאוחרים אלה סווגו כפצועים קשה.2003
חומרת פציעה/ תאונה

2019

 

טיוב חומרת הפציעה (ומכאן חומרת התאונה).חומרת הפציעה (ומכאן חומרת התאונה) נקבעה על פי נתוני המשטרה בלבד (תיקי ת"ד).חומרת הפציעה (ומכאן חומרת התאונה) נקבעת לפי שילוב של נתוני בתי החולים (לפי מדד MAIS) עם נתוני המשטרה (ת"ד מורחב).2013
אוכלוסיית התאונות2019הגדלת אוכלוסיית התאונות העיקרית לפרסום, כתוצאה מטיוב חומרת הפציעה.נכללו תאונות המוגדרות כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד". נכללות תאונות המוגדרות כ"תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד מורחב". 2013
אזורים גיאוגרפיים

2019

 

פרסום הנתונים כולל את אזור יהודה והשומרון.הנתונים פורסמו בנפרד.הנתונים כוללים את אזור יהודה והשומרון.1975