בתכניות העבודה שמוצגות בפניכם – מבקשת הלמ"ס לשפוך אור על מגוון הפעולות העסקיות המתבצעות, הן בתחום הפיתוח והן בתחום השוטף ובכך לאפשר לציבור הרחב להכיר את מגוון הפעילות המתבצעת וכן את לוחות הזמנים האמורים לביצועה.

​                           

               תכנית עבודה 2021                                                   תכנית עבודה 2022