תיירות ושירותי הארחה

התיירות העולמית הפכה להיות אחת מהתעשיות המתפתחות בקצב המהיר ביותר. התרומה של תעשיית התיירות לתוצר הגולמי העולמי נאמדה ב- 10% בקירוב. גם בישראל לענף התיירות משמעות כלכלית, חברתית ופוליטית רבה והוא משפיע על ענפי כלכלה רבים ומושפע מתהליכים פוליטיים וכלכליים המתרחשים בישראל ובעולם כולו. התרומה של תעשיית התיירות מבוססת בעיקר על שירותי הארחה ועל שירותי תחבורה. כמו בעולם, גם בישראל ניכרת מגמה כללית של עלייה בממדי התיירות, והיא נובעת מגורמים שונים כמו גידול בהכנסה הפנויה, הוזלה של מחירי התחבורה וגידול בשעות הפנאי. נושא זה עוסק בתרומה הכלכלית של ענף התיירות, בתיירות הנכנסת, בתיירות היוצאת, בתיירות הפנים, בשירותי הארחה ובאטרקציות תיירותיות.​

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

תיירות ושירותי הארחה, 2017 (סטטיסטיקל מס' 172 - מונגש)תיירות ושירותי הארחה, 2017 (סטטיסטיקל מס' 172 - מונגש)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/stat172_h.pdf27/11/2018 09:57:1803862 172סטטיסטיקל י הארחהתירוירות ושית 2017 yy 2 תיירות נכנסת מבקרים (תיירים ומבקרי יום) yyבשנת 2017עלה בעולם שונות למדינות התיירים כניסות מספר ב-6.8%לעומת 2016 ,על ועמד 1.3מיליארד pdf47https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf07/01/2019 22:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/stat172.JPG" style="BORDER:0px solid;" />
70 לישראל (סטטיסטיקל מס' 167)70 לישראל (סטטיסטיקל מס' 167)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/stat167h.pdf14/10/2018 09:57:0703860 על הלמ"ס מיםבי אלה מציינת כההלש כזיתהמר קהטי טיסלסט "ס), (הלמ מוכ מדינת ישראל השנ קמתה. לה קףמתו קידהפת "סהלמ פת, אוס מעבדת פרסמתומ בתחומי נתונים כלוסייה, האו הכלהכל והחברה pdf228https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf31/03/2018 21:00:00<img alt="70 שנות לישראל" src="/he/PublishingImages/statistical/stat167h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}