תיירות ושירותי הארחה

התיירות העולמית הפכה להיות אחת מהתעשיות המתפתחות בקצב המהיר ביותר. התרומה של תעשיית התיירות לתוצר הגולמי העולמי נאמדה ב- 10% בקירוב. גם בישראל לענף התיירות משמעות כלכלית, חברתית ופוליטית רבה והוא משפיע על ענפי כלכלה רבים ומושפע מתהליכים פוליטיים וכלכליים המתרחשים בישראל ובעולם כולו. התרומה של תעשיית התיירות מבוססת בעיקר על שירותי הארחה ועל שירותי תחבורה. כמו בעולם, גם בישראל ניכרת מגמה כללית של עלייה בממדי התיירות, והיא נובעת מגורמים שונים כמו גידול בהכנסה הפנויה, הוזלה של מחירי התחבורה וגידול בשעות הפנאי. נושא זה עוסק בתרומה הכלכלית של ענף התיירות, בתיירות הנכנסת, בתיירות היוצאת, בתיירות הפנים, בשירותי הארחה ובאטרקציות תיירותיות.​

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}