הנושא מציג את מבנה האוכלוסייה בישראל לפי תכונותיה הדמוגרפיות.

הנתונים מפורטים לפי חתכי גיל, מין, מצב משפחתי ועוד. כמו כן מוצגות תכונות דמוגרפיות עתידיות ותחזיות האוכלוסייה.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

נשים וגברים - 2016 (סטטיסטיקל מס' 166)נשים וגברים - 2016 (סטטיסטיקל מס' 166)https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/statist166_h.pdf07/03/2018 10:02:4403746מערך נרחב ומבוסס של נתונים הוא אבן יסוד של מדינה מפותחת ומתוקנת, ונתונים בפילוח מגדרי הם בסיס לשירותי רווחה יותר מגברים מעשנות פחות מגברים, מעורבות פחות בתאונות דרכים ומורשעות פחות pdf180https://betanew.cbs.gov.il/he/Statistical/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf28/02/2018 22:00:00<img alt="" src="/he/PublishingImages/statistical/statist166_h.JPG" style="BORDER:0px solid;" />

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_additional_links' | toResource }}

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}