נתוני פטירות ופטירות תינוקות מבוססים על קובצי פטירות המתקבלים מרשות האוכלוסין וההגירה. מקבצים אלה מחושבים: שיעורי תמותה, שיעורי תמותת תינוקות וכן לוחות תמותה המשמשים לחישוב תוחלת החיים. תוחלת חיים מחושבת לכלל האוכלוסייה, ללא אבחנה בין חולים ובריאים.

נושאי משנה

 

 

 

Statistics {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }} {{'Subject_PersonalStatistics_BoardGenerator' | toResource }}

 

 

 

{{ 'Subject_MomentOfStats_Header' | toResource }}

{{ indy.CbsIndicatorsLastValue| moveMinus }} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{getDateType(indy.CbsLastUpdate, indy.CbsIndicatorsMOBILE_Text)}} {{ 'Subject_MomentOfStats_DataToDate' | toResource }}{{ indy.CbsLastUpdate | toMonthNameAndYear }}

  • {{ indy.LinkTitle }}

 

 

 UIResource.SubjectStatisticalTitle

{{'Subject_knasim_links' | toResource }}

{{'Subject_videos_links' | toResource }}

{{'Subject_pictures_links' | toResource }}