יום הסטטיסטיקה העולמי 2020 World-Statistics-Day-2020-Logo_whitebg_EN2.jpg

ב-20 באוקטובר 2020 יצוין בישראל כמו במדינות רבות בעולם יום הסטטיסטיקה העולמי, בהתאם להחלטת ​מועצת האו"ם. מטרותיו של יום זה הן: להעלות את המודעות הציבורית לחשיבות הסטטיסטיקה הרשמית ככלי לקבלת החלטות המבוססות על מידע עדכני ומהימן; לשפוך אור על ההישגים הרבים של המערכות הסטטיסטיות הלאומיות והבין-לאומיות; לחזק את המודעות לסטטיסטיקה הרשמית של המדינות ולהגביר את אמון הציבור בה. מטרות אלה עולות בקנה אחד עם המגמה במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, לקבל החלטות
​על סמך מידע, החל בנושאים הקשורים לחיי הפרט, דרך החלטות עסקיות וכלה בהחלטות מדיניות. הסיסמה שנבחרה ליום הסטטיסטיקה העולמי השנה היא

 "מחברים את העולם עם נתונים מהימנים" (connecting the world with data we can trust").סיסמה זו מצביעה על מהימנות הנתונים ואיכות המידע כגורמים חשובים ומשפיעים על איכות המדיניות הננקטת ועל איכות חייהם של התושבים.


בלמ"ס ובקהילה הסטטיסטית הישראלית מצוין יום הסטטיסטיקה העולמי במגוון פעילויות:

 

בלמ''ס ובקרב המערכת הסטטיסטית הלאומית:

הופק סרטון על הקשר בין יום הסטטיסטיקה והלמ"ס וגם סרטון של דברי הסטטיסטיקן הלאומי ומנהל הלמ"ס פרופ' דני פפרמן 

           ציון יום הסטטיסטיקה בישיבת הנהלה.

       קיום סמינר למערכת הסטטיסטית הלאומית (מס"ל) במסגרת רביעי סטטיסטי בנושא השלכותיה של התפרצות מגפת הקורונה בישראל: ממצאים מהסקר המיוחד לבחינת מצב העסקים וממצאים מהסקר המיוחד לבחינת החוסן האזרחי בזמן משבר הקורונה.

     
בתקשורת:

הופצה הודעה מיוחדת ליום הסטטיסטיקה הכוללת את סקירת פעילות הלמ"ס בחודשים האחרונים.

קמפיין דיגיטלי ברשתות החברתיות – הכולל סדרת פוסטים  במגוון נושאים, לציון יום הסטטיסטיקה (ציטוט אחד ביום) בפייסבוק; אינסטגרם; טוויטר; לינקדין; יוטיוב וטלגרם.

         נתונים על ישראל בחידון טלגרם מיוחד ליום הסטטיסטיקה.

      קמפיין הסברה למפקד האוכלוסין "גם אני השתתפתי ביום הסטטיסטיקה העולמי" שבמהלכו שיתפו כ-30 רשויות מקומיות בישראל מנתוני הלמ"ס (כמו לידות ושמות פרטיים).

ראיון של הסטטיסטיקן הלאומי ומנהל הלמ"ס, פרופ' דני פפרמן, בשעה הכלכלית בגלי צה"ל.

טור דעה בנושא חשיבות הסטטיסטיקה בתהליכי קבלת החלטות ועבודת הלמ"ס.

​​​יום הסטטיסטיקה העולמי 2015

ב-20 באוקטובר 2015 יצוין בישראל כמו במדינות רבות בעולם יום הסטטיסטיקה העולמי, בהתאם להחלטת ​מועצת האו"ם. מטרותיו של יום זה הן: להעלות את המודעות הציבורית לחשיבות הסטטיסטיקה הרשמית יום הסטטיסטיקה העולמי 2015ככלי לקבלת החלטות המבוססות על מידע עדכני ומהימן; לשפוך אור על ההישגים הרבים של המערכות הסטטיסטיות הלאומיות והבין-לאומיות; לחזק את המודעות לסטטיסטיקה הרשמית של המדינות ולהגביר את אמון הציבור בה. מטרות אלה עולות בקנה אחד עם המגמה במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, לקבל החלטות
​על סמך מידע, החל בנושאים הקשורים לחיי הפרט, דרך החלטות עסקיות וכלה בהחלטות מדיניות. הססמה שנבחרה ליום הסטטיסטיקה העולמי היא "מידע טוב יותר לחיים טובים יותר". ססמה זו מצביעה על החלק החשוב שהציבור נוטל בתהליך הפקת מידע מהימן, הן כספק המידע בסקרים והן כמשתמש בנתונים. איכות המידע משפיעה על איכות המדיניות הננקטת ועל איכות חייהם של התושבים.


בלמ"ס ובקהילה הסטטיסטית הישראלית מצוין יום הסטטיסטיקה העולמי במגוון פעילויות:

אצלנו בלמ''ס:

 • הופק סרטון​, המציג את חשיבות הסטטיסטיקה הרשמית, ונתונים נבחרים שמפרסת הלמ"ס. הסרטון הוצג בלמ"ס ביום הסטטיסטיקה, בישיבת החגיגית של המועצה הציבורית לסטטיסטיקה והעלה ל - YouTube. 
 • המועצה הציבורית לסטטיסטיקה התכנסה לישיב​ה חגיגית שכללה הרצאות בנושא חשיבות השימוש בנתונים ותרומתם היום יומית לתהליכי קבלת החלטות המשפיעות על איכות החיים של כולנו (במגזר הפרטי, העסקי והציבורי). 
 •   התקיים סמינר בנושא "דאטה-ג'ורנליזם" (DATA JOURNALISM). שהתמקד בשימוש במידע סטטיסטי בעיתונות. 
 •   הוצגה תערוכת מפות במבואת בניין משרדי הלמ"ס בירושלים. התערוכה, שהופקה בלמ"ס ועסקה במגוון נתונים של הלמ"ס המוצגים בתצוגה גיאוגרפית. 
 • ​ הופק סטטיסטיקל מיוחד בנושא אוכלוסיית ישראל בעשור האחרון.

בתקשורת:

 •  הופצה הודעה לעיתונות אודות יום הסטטיסט​יקה העולמי שהדגישה את חשיבות עבודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והשימוש בנתונים בתהליכי קבלת החלטות. 
 • הופץ מידעון מיוחד ליום הסטטיסטיקה עם מידע על יום הסטטיסטיקה וחידושים בעבודת הלמ"ס בשנים האחרונות שנשלח לעובדי הלמ"ס ולמשתמשים בנתונים. 
 •  הועלתה סדרת פוסטים בדף הפייס​בוק של הלמ"ס​ במגוון נושאים, לציון יום הסטטיסטיקה.

במערכת הסטטיסטית:

​בעולם:

 ​

יום הסטטיסטיקה העולמי 2010 

מהו יום הסטטיסטיקה העולמי? יום הסטטיסטיקה העולמי

ב-20 באוקטובר מציינים בעולם את יום הסטטיסטיקה העולמי. יום זה צוין לראשונה אשתקד, על פי החלטת עצרת האו"ם שהתקבלה ביום ה-3.6.2010. יום הסטטיסטיקה נקבע ביוזמת מר פול צ'אנג, מנהל יחידת הסטטיסטיקה של האו"ם, במטרה לשפוך אור על ההישגים הרבים של המערכות הסטטיסטיות הלאומיות והבין-לאומיות, לחזק את המודעות לסטטיסטיקה הרשמית ואת אמון הציבור בה, ולתמוך בעבודת הסטטיסטיקאים בעולם. מטרות אלו עולות בקנה אחד עם המגמה הנצפית במדינות העולם לקבל החלטות המבוססת על מידע עדכני ומהימן, החל בנושאים הקשורים לחיי הפרט, דרך החלטות עסקיות וכלה בהחלטות פוליטיות ומדיניות. יום הסטטיסטיקה העולמי הוא יום חג המצוין במגוון אירועים בכל המדינות החברות באו"ם.


​כיצד חגגנו בישראל?

 • בכנסת ישראל
ב-1.1.11 התקיים מפגש חגיגי במשכן כנסת ישראל​, שבו הגיש הסטטיסטיקן הממשלתי, פרופ' שלמהיצחקי, ליו"ר הכנסת, מר ראובן ריבלין, את דוח פני החברה בישראל​. ייחודו של הדוח בכך שהוא מרכז נתונים עדכניים של האוכלוסייה והחברה בישראל ומספק תמונה רחבה של מצב החברה בישראל בהיבטים שונים.

 • במערכת החינוך
בשיתוף פעולה עם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך נכתבו הפעלות המיועדות לתלמידים בבתי הספר העל-יסודיים בנושא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מידע סטטיסטי והשימושים האפשריים בו. ההפעלות מתבססות על המידע הסטטיסטי שהלמ"ס מפיקה, במטרה להכיר וללמוד את השימוש שניתן לעשות בנתונים הסטטיסטיים. ההפעלות הופצו בקרב המורים באמצעות אתר האינטרנט של מינהל חברה ונוער.
  
 • בתקשורת
תשדירי רדיו מיוחדים הופקו ושודרו לכבוד יום זה: 
 •   "60 שניות" בגלי צה"ל​ - על סטטיסטיקה, המימד המעשי לממשל ולאזרח. 
 •   "פינת ההיסטוריה"​ ברשת ב - פינה זו הוקדשה לפרופ' רוברטו בקי ז"ל, הסטטיסטיקן הממשלתי הראשון, ובה הקלטה של פרופ' בקי, המספר על הקמת 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  
 • אצלנו בלמ"ס
 •   עלון עולמ"ס - לכבוד יום הסטטיסטיקה, יצא לאור "עולמ"ס", עלון חדש בהפקת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המספק מידע על יום הסטטיסטיקה ומציג מידע המשווה את מצבה של מדינת ישראל למדינות העולם. 
 •   יום העובד - השנה הוקדש יום העובד בלמ"ס לציון יום הסטטיסטיקה העולמי. ביום זה התארח פרופ' רון קנת, יו"ר האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה, ונשא הרצאה מקצועית בפני עובדי הלמ"ס. העובדים נהנו מהפעלות בנושא סטטיסטיקה של החברה הישראלית, שבהפקתה הם עוסקים באופן יומיומי. בטקס חגיגי הוענקו פרסים לעובדים מצטיינים. 
 •   ​יום עיון - יום עיון למשתמשים בנתוני הלמ"ס התקיים בשיתוף האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה. יום עיון זה יועד לאנשים מקצוע מתחומים שונים אשר עושים שימוש במידע שמספקת הלמ"ס. ביום העיון הוצגו כלי עבודה שונים באתר האינטרנט של הלמ"ס וניתנו הרצאות מפי אנשי מקצוע שעושים שימוש בעבודתם בנתונים אלה.